Separation då sambolagen inte gäller pga avtal

FRÅGA
Vid köp av fastighet är ägarandelen fördelad 75 resp 25%. Samboavtalet är bortavtalat skriftligt! Vad gäller vid ev separation? Fördelas fastighetens värde samma? Dvs 75resp 25%?Oavsett ev värdeökning ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du menar att Sambolagen inte gäller pga innehållet i skriftligt samboavtal. I ett sådant fall är det först och främst avtalets ordalydelse som avgör vad som händer med fastigheten vid en eventuell separation. Om avtalet inte reglerar den frågan bör avtalet kunna fyllas ut med bestämmelser från bl.a. lagen om samäganderätt eftersom fastigheten betecknas som samägd. Enligt den lagen kan varje samägare begära att fastigheten bjuds ut till offentlig försäljning (även utan den andres samtycke), se 6 § SamägandeL. I ett sådant fall kommer fastigheten automatiskt att få ett korrekt marknadspris och ni kommer att få ut 75 respektive 25 % var.

Sammanfattningsvis: Om ni inte själva kan komma överens om vem som ska ta över fastigheten vid en eventuell separation och/eller kan komma överens en köpeskilling att köpa ut den andre för, kan alltså var och en av er begära att den tvångsförsäljs.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?