Sen bodelning

2016-04-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej ! Jag skulle behöva råd angående en sen bodelning/skilsmässa. Skildes maj förra året enligt skatteverket och jag undrar om det är möjligt att göra en sådan nu? Vi har 3 gemensamma barn så livet i sig har varit väldigt hektiskt så det har inte funnits nån ork att bråka om detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar du om makar* kan göra en bodelning 1 år efter en äktenskapsskillnad. När jag svarar på din fråga kommer jag först skriva allmänt om bodelning och inom vilka tidpunkter makar kan göra en sådan. Längst ner svarar jag på din fråga.

Allmänt om bodelning:

När ett äktenskap upplöses genom en äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas dem emellan genom bodelning enligt 9 kap. 1 § 1 st. Äktenskapsbalken (se här; nedan förkortad ÄktB). Huvudregeln är att bodelningen ska förrättas när äktenskapet är upplöst enligt 9 kap. 4 § ÄktB (se här). De egendomsförhållanden makarna ska utgå från vid en bodelning är makarnas tillgångar och skulder vid den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes enligt 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB (se här).

Själva bodelningsprocessen går till så att bodelningen förrättas tillsammans mellan makarna och det ska upprättas en handling som skrivs under av dem båda enligt 9 kap. 5 § ÄktB (se här). Makarna eller en av dem kan lämna in denna handling till skatteverket för registrering enligt 13 kap. 6 § ÄktB (se här). Detta är inte ett tvång men kan ha betydelse för skyddet mot den andra makens borgenärer.

Tid för bodelning:

Det finns ingen tid för när en bodelning ska ske efter en äktenskapsskillnad. Således skulle makarna teoretiskt kunna genomföra en bodelning hur lång tid som helst efter en skilsmässa. Dock finns det rättsfall som menar att möjligheten för en make att begära bodelning kan gås förlorad på grund av dennes passivitet. Hur lång denna passivitet kan vara beror på omständigheterna i det enskilda fallen men enligt rättsfallet NJA 2009 s 437 (se här) var det okej att vänta 10 år efter äktenskapsskillnaden eftersom den ena maken kunde förklara varför den var passiv.

I ditt fall:

Enligt ovanstående information ser jag inga problem med att genomföra en bodelning 1 år efter er äktenskapsskillnad. Dels för att det ses okej med att vänta 10 år enligt rättsfallet ovan och dels för att du har en förklaring varför ni har väntat, det vill säga att det har varit hektiskt. Om det skulle vara på det viset att ni inte är överens om att genomföra en bodelning eller om det uppkommer bråk om egendom kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten enligt 17 kap. 1 § 1 st. ÄktB (se här) . Denna bodelningsförrättare ska hjälpa er framåt och se till att ni får ett avslut, det vill säga få till en bodelning. Du kan läsa mer om detta här.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

*skriver makar istället för "före detta makar" eftersom det blir upprepning. Menar förstås före detta makar.

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85464)