Semesterersättning under pappaledighet - beräkning

FRÅGA
Hej!Jag är anställd på en liten enskild firma om 3 personer.Jag var föräldraledig mellan 13 augusti 2016 - 13 januari 2017.Jag har fått semesterersättning på de timmar jag jobbat under resten av räkneåret.Nu till frågan: vem betalar semesterersättning för tiden jag var hemma på pappaledighet? Har jag rätt till någon sådan?Tacksam för svar! Med vänlig hälsning, Andreas
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt 1 § Semesterlagen (SemesterL) som består av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Förmånerna beräknas för varje semesterår som börjar den 1 april ett år och går till den 31 mars påföljande året. Motsvarande tidsperiod året fore semesteråret kallas för intjänandeåret, se 3 § SemesterL.

Semesterersättning har man endast rätt till om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått semesterlön, se 28 § SemesterL. Semestersättningen bestäms enligt 29 § SemesterLenligt grunderna för beräkningen av semesterlön. Semesterlön ska enligt30 § SemesterLbetalas ut utan oskäligt dröjsmül och senast 1 månad efter anställningens upphörande. Det innebär att om arbetstagaren har fått semesterlön, så har arbetstagaren inte rätt till semesterersättning.

För beräkningen av semesterersättningen måste man se på reglerna om beräkning av semesterlön. Enligt 4 § SemesterLhar varje arbetstagare rätt till 25 semesterdagar och rätt till semesterlön om sådan tjänats in enligt 7 § SemesterL. Enligt 7 §sker beräkningen enligt följande:

anställningsdagar under intjänandeåret - frånvarodagar utan lön = x (frånvarodagar dras av från anställningsdagar)

x/antalet dagar under intjänandeåret = kvot (x divideras med antalet dagar)

kvoten x 25 = antalet dagar med semesterlön (kvoten multipliceras med 25

Exempel: om anställd hela året, och varit frånvarande 25 dagar

365-25 = 340

340/365 = 0.9315

0.9315 x 25 = 23.29 = 24 dagar med semeseterlön (Om brutet tal uppstår avrundas det till närmast hela högre tal)

När det gäller föräldraledighet så gäller enligt 17 a § SemesterL, att de första 120 dagarna I föräldraledigheten inte räknas som frånvarodagar, utan istället är semesterlönegrundande.

Ditt fall:

Du var föräldraledig 153 dagar (13 augusit 2016-13 januari 2017). Det innerbär att du har 33 frånvarodagar. Det framgår inte hur manga dagar du var anställd, således utgår jag ifrån att du var anställd hela året för att göra en beräkning.

365 - 33 = 332

332/ 365 = 0.9096

0.9096 x 25 = 22.74 = 23 semesterdagar med semesterlön

Det innerbär att du har rätt till lika mycket semesterersättning om anställningen upphört innan du tagit ut någon semesterlön. Tänk på att jag gjorde en beräkning på de uppgifter som framgår I frågan men att du måste beakta övriga frånvarodagar och eventuellt tänka p hur manga anställningsdagar du hade under intjänandeåret. Semesterersättningen ska betalas ut av din arbetsgivare utan dröjsmål när anställningen upphör.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (364)
2021-07-28 ​Får anställd ta ut semesterersättning under sin föräldraledighet?
2021-07-26 Kan semesterersättningen vara inräknad i lönen?
2021-07-20 Kan arbetsgivaren neka när jag vill ta ut mina semesterdagar?
2021-07-12 Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?

Alla besvarade frågor (94603)