Sekundosuccession vid testamente

2015-03-26 i Testamente
FRÅGA
Mina föräldrar har i testamente angett att när jag dör ska direkt den "varande kvarlåtenskapen" av det arv jag erhållit gå till mina barn. Jag gillar inte alls detta utan vill att bodelningen ska ske när även mina barns pappa, min man dött. En jurist har sagt att vi bör ta fram en kvotandel över vad mitt arv utgör av våra gemensamma tillgångar. När jag dör blir kvotandelen det som barnen har rätt till av våra då gemensamma tillgångar. Då bostäder ofta stiger mycket i värde lär sannolikt våra tillgångar öka och även om jag skulle ha konsumerat upp mitt arv, skulle kvotandelen göra att min man ändå måste ersätta våra barn för mitt tidigare arv. Då våra gemensamma tillgångar lär vara låsta i huset är risken stor för att han tvingas sälja sitt hem. Frågan är om man måste använda sig av kvotandel? Skulle det fungera att jag sparar större kvitton över det jag köper av arvspengarna? Eller kan jag i ett eget testamente välja att gå emot mina föräldrar och ange att samtliga tillgångar inkl mitt föräldraarv skiftas först när jag är död? Jag borde i alla fall ha rätt att göra det för den del av arvet som motsvarar min laglott. Eller måste jag som sista utväg välja att via äktenskapsförord göra vårt hem till min frus enskilda egendom för att komma runt detta dilemma? Detta testamente känns för mig som om jag inte disponerar mitt arv "fritt". Jag upplever det som att de egentliga arvingarna blir mina barn. Det är först de som kan göra som det vill. Är detta i överensstämmelse med lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det dina föräldrar har gjort är att testamentera egendom till dig med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt, till skillnad från full äganderätt där ägaren kan göra vad hen vill med egendomen i fråga, innebär att du kan fritt förfoga över egendomen – du kan däremot inte testamentera bort egendomen i händelse av din död. Detta är helt i överensstämmelse med lagen. Själva syftet, som du skriver att: "det känns som jag inte kan disponera mitt arv fritt", är att man inte ska ha möjlighet att fritt disponera över egendomen man har fått testamenterat till sig.

Upplägget där testamentet är villkorat så att dina barn ska ärva direkt efter dig kallas för sekundosuccession. Den vanliga arvsordningen, vid ditt frånfälle, skulle ha varit att din man ärver dig, varefter era gemensamma barn ärver efter din man (se ärvdabalken 3:1) (länk).

Frågan är om man måste använda sig utav kvotandel – skulle det fungera att jag sparar större kvitton över det jag köper av arvspengarna?

Kvotdel kan vara problematiskt precis som du skriver, eftersom att den visar på en fast del av dina tillgångar, oavsett hur mycket eller lite du använder av de pengarna som du har fått genom testamente. Dvs. kvotdelen kommer att utfalla till dina barn även om du har använt dig utav alla pengarna.

Gällande att spara större kvitton: Det skulle rimligtvis gå att göra detta. Det jag skulle rekommendera är att du sätter in arvspengarna på ett separat konto där du håller dessa pengar avskilt så att man på ett tydligt sätt visa hur mycket av arvspengarna som är kvar och som, vid ditt frånfälle, ska tillkomma dina barn och inte din man. In och utsättningar kommer här på ett tydligt sätt visa den korrekta summan. Här råder jag dig att kontakta din bank, vilka borde ha möjlighet att hjälpa dig att upprätta ett sådant konto.

Eller kan jag i ett testamente välja att gå emot mina föräldrar och ange att samtliga tillgångar inklusive mitt föräldrararv skiftas först när jag är död. Jag borde i alla fall ha rätt att göra det för den del av arvet som motsvarar min laglott.

Som jag skrev ovan har du inte möjlighet att testamentera bort egendomen, inte heller det som utgör din laglott. Laglotten är bara ett skydd för dig. Ett skydd som skulle aktualiseras om dina föräldrar skulle ha valt att testamentera bort all egendom till andra personer än dig som är arvsberättigad. Då skulle du haft rätt att påkalla jämkning av testamentet för att få ut din laglott.

Fri förfoganderätten innebär dock att det endast är din testamentariska rätt som är bortskuren. Du har fortfarande möjlighet att t.ex. ge bort egendom i gåva – något som skulle vara möjligt att göra till din man. Om du ger egendomen i gåva till din man skulle pengarna utfalla till barnen efter hans frånfälle. Kom dock ihåg att gåvorna måste registeras hos skatteverket (se äktenskapsbalken 8:1).

Eller måste jag som sista utväg välja att via äktenskapsförord göra vårt hem till min mans enskilda egendom för att komma runt detta dilemma?

Äktenskapsförordet skyddar precis som du skriver din man från att vara tvungen att sälja fastigheten vid ditt frånfälle för att dina barn ska få ut den egendomen de har rätt till efter ditt frånfälle. Att egendomen är enskild innebär att den inte kommer att ingå i en bodelning, oavsett om den sker vid skiljsmässa eller någon av din eller din makes bortgång. Problematiskt är dock om ni väljer att skilja er, då kommer inte egendomen heller att ingå i bodelningen, det som däremot är positivt är att du som efterlevande maka (efter din mans bortgång) ärver även enskild egendom.

Vänligen,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81643)