Sekundosuccession och testamente

2016-01-14 i Efterarv
FRÅGA
Arv efter mormor- Fanns ej testamente när morfar avled- Mormor skrev ett eget testamente utan hjälp där hon skrev att arvet skulle delas mellan hennes barn. Där har hon skrivit upp sina 4 barns namn samt mitt namn + personnummer. testamentet är giltigt och ingen har överklagat. jag har växt upp som fosterbarn hos mormor och morfar sedan jag var ett par år.Hur ska arvet fördelas ? Mormors tanke var att arvet skulle delas på 5, men mina släktingar anser att jag bara ska dela på hennes del av arvet. Hennes giftorätt. jag trodde hon kunde testamentera bort allt utom laglotterna till barnen efter deras pappa.Förstår inte det här. kan jag få råd om hur jag ska göra. Acceptera deras tolkning eller gå vidare
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Du skriver i din fråga att din mormors vilja var att arvet skulle delas lika mellan hennes fyra biologiska barn och dig som fosterbarn, dvs delas på 5, och att arvet skulle innefatta även arvet efter din morfar. Din morfar hade inte testamente.

I ett sådant fall så enligt ärvdabalken ärvde din mormor din morfar med fri förfoganderätt. Dvs hon förfogade över arvet från morfar åt hans bröstarvingar, dvs deras gemensamma barn (se ÄB 2 kap 1 § och 3 kap 2 §), och vid hennes död får de ut sitt farsarv. Denna sk sekundosuccession innebär att det hon under sin livstid förfogar över från din morfar/sin make har hon just förfoganderätt men inte äganderätt över. Eftersom hon inte har äganderätt så kan hon heller inte testamentera bort den egendomen.

Din mormor kunde med testamente bestämma hur hennes kvarlåtenskap ska fördelas, däremot kan hon inte som nämnts testamentera bort den del som kom från din morfar, och som ska tillfalla hans bröstarvingar. Utan din mormor kan bara styra över sin kvarlåtenskap.

Så den tolkning som släktingarna gjort är den som är i överensstämmelse med lagen. Din mormor kan för sin del av kvarlåtenskapen testamentera bort allt utöver laglotten, men för morfars del av arvet kan hon inte testamentera bort någonting. Hennes del av arvet innefattar hennes giftorättsgods, men hennes makes giftorättsgods har hon bara haft förfoganderätt över.

Det här kan låta krångligt, men det som är avgörande är att det hon fick efter sin make (din morfar) ägde hon aldrig, och kunde därför inte med testamente bestämma vad som skulle hända med. Du måste alltså acceptera deras tolkning då den följer lagen.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga till Lawline, eller kommentera detta svar om det är några oklarheter i svaret.

Vänligen,Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll