Sekundosuccession och laglott

2015-10-02 i Testamente
FRÅGA
Hej - Jag önskar svar om detta är gratis:Kan man i ett testamente villkora en laglott till barnbarn med fri förfoganderätt dvs underkastad sekundosuccession att deras arv ska gå vidare till av mig spec arvtagare efter deras bortgång utan rätt för dem att testamentera bort laglotterna? Eller gäller detta endast resterande arv utöver laglotterna dvs 50% av arvet?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!


(Jag har tagit bort dina personuppgifter ur din fråga så att de inte publiceras)

För att ett barnbarn skall ha laglott måste barnet ha avlidit innan dig, så jag antar att så är fallet. Då träder barnbarnet i barnets ställe och har rätt till vad barnet skulle ha rätt till. Om det finns två barnbarn som är barn till den avlidne, delar dessa på rätten. Vidare är laglotten som du själv säger 50 % av arvslotten. Om det är fråga om t.ex. två barnbarn har alltså de som laglott 25 % var av vad deras förälder skulle ha ärvt. Jag tycker dock att det verkar som om du redan har koll på det!

Laglotten är så att säga en ovillkorlig rätt till den andel av egendomen som den omfattar. Man har alltså rätt att ärva den egendomen med full äganderätt. Det går därmed inte att inskränka laglotten med ett förordnande om fri förfoganderätt (faktum är att man inte kan inskränka den på något annat sätt heller). Därför är huvudregeln att du inte kan ordna med sekundosuccession angående hela arvet, utan bara hälften av det. Detta hindrar dig dock egentligen inte från att skriva ett sådant testamente som rör hela arvslotten! Dock kan barnbarnen i så fall begära jämkning av testamentet så att de trots detta ärver laglotten med full äganderätt (7 kap. 3 § Ärvdabalken). De kan dock också välja att inte begära jämkning, och i så fall gäller testamentet fullt ut!

Kort sagt skadar det alltså inte att skriva ett testamente där du förordnar om sekundosuccession gällande hela egendomen. Barnbarnen (eller barnbarnet) kan ju välja att respektera ditt testamente, och oavsett vilket kommer testamentet att gälla beträffande den egendom som inte ingår i laglotten!

Hoppas att svaret blir till hjälp! Hör gärna av dig igen om det är något som är oklart eller om du har några fler frågor!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2595)
2020-09-20 Kan mitt ex ta del av min mormor och morfars arv på något sätt?
2020-09-17 Vem får bevittna ett testamente?
2020-09-16 Vad innebär giftorättsgods och bör jag upprätta äktenskapsförord eller testamente?
2020-09-15 Hur gör vi för att jag och min sambo ska bo i orubbat bo när den ene av oss avlider?

Alla besvarade frågor (84180)