FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/11/2014

Sekretessavtal som skydd för idéer

Hej! Om vi säger att jag skulle ha kommit på en idé, och så ber jag någon som är expert på området om råd och han sedan stjäl min idé, finns det då något som skyddar mig eller som jag ska tänka på att göra innan jag ber om råd? Jag vet att patent är ett alternativ, men eftersom att jag ännu inte vet om idén går att genomföra så skulle jag först vilja ha rådgivning innan jag går och söker patent. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Ett bra sätt att skydda din idé är att utforma ett så kallat sekretessavtal som du sedan ber potentiella rådgivare att skriva under innan du berättar om din idé. I ett sekretessavtal kan exempelvis föreskrivas att rådgivaren får betala en summa pengar (vite) till dig vid den händelse att rådgivaren skulle, i strid med sekretessavtalet, använda sig av din idé eller berätta om din idé för någon utomstående utan att du samtyckt till detta.

En bra mall för hur du kan utforma ett sekretessavtal hittar du gratis på www.foretagande.se.

Lycka till med utvecklingen av din idé!

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning