Sekretessavtal

2015-12-31 i Avtal
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur man skulle gå tillväga för att utforma ett bindande kontrakt eller avtal som tecknas mellan två privatpersoner (en i england) där det tydligt framgår att uppgifterna inte får föras vidare till tredjepart annan än myndighet t,ex polis eller sjukvård vid misstanke om brott. Tacksam för svar. / Jonas
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga ser det ut som att du vill upprätta en typ av sekretessavtal där det ska finnas undantag för giltigheten när det gäller myndigheter och att det ska gälla mellan två privatpersoner.

Vid utformandet av avtalet finns det olika tjänster att tillgå så att det blir juridiskt rätt både i Sverige och i England.

I Sverige finns det inget specifikt formkrav på sekretessavtal enligt avtalslagen 1 §, vilket innebär att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga men det rekommenderas självklart att ni skriver ner det. Att tänka på vid utformandet av ett sekretessavtal är vilka personer som ska bindas av avtalet, varför ni upprättar avtalet, under hur lång tid det ska löpa och då självklart vilken information det ska omfatta. Ni kan även lägga in en vitesklausul vid avtalsbrott samt bestämma i vilket land avtalsbrottet ska prövas om det skulle bli aktuellt. Självklar bör avtalet vara skrivet på engelska då det även ska gälla i England.

Viktigt att se upp för är att ni inte ingår ett pactum turpe, vilket är ett avtal som rör någon typ av brottslig verksamhet. Ett sådant avtal är ogiltigt i sig och har ingen verkan om någon av er bryter mot det.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Gott Nytt År

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1384)
2020-12-01 Avbokning av hyrd stuga och möjligheten att få tillbaka handpenningen på grund av det rådande läget
2020-11-30 Köp av tjänst för näringsidkare
2020-11-30 Olika användarvillkor
2020-11-29 Muntliga avtal och dess bundenhet

Alla besvarade frågor (86862)