FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess10/03/2019

Sekretess vid faderskapsutredning

Hej!

Jag har precis påbörjat en faderskapsutredning för att fastställa vem som är far till min dotter. Enligt vad jag förstått så skyddas dessa uppgifter av sekretess, vilket jag finner ganska lugnande då jag anser att ingen annan än jag och min dotters far har med saken att göra. Men nu har det uppstått ett frågetecken för min del, det är nämligen så att en man vars namn jag angett till familjerätten, har delat med sig av uppgifter kring faderskapsutredningen, till en person jag känner, och på så sätt fick jag nys om det hela. Detta är något jag finner väldigt upprörande då jag inte ville att dessa uppgifter skulle komma ut. Därför undrar jag nu, räknas detta som ett sekretessbrott eller annat slags brott då jag inte gett mitt medgivande till personen, att lämna ut uppgifter om faderskapsutredningen ? Tänker så jag är enda vårdnadshavare och detta är uppgifter som skyddas av sekretess av en anledning, så borde det väl räknas som något slags sekretessbrott?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sekretess

Faderskapsutredning skyddas av socialtjänstsekretess vilket innebär att uppgift om en enskilds personliga förhållanden inte får röjas, om det inte står klart att det kan ske utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, 26 kap 1 § offentlighet- och sekretesslagen. I regel kan sekretess inte uppställas gentemot den enskilde själv, mannen kan alltså själv välja om han vill efterge sekretessen som han själv omfattas av, 10 kap 1 § OSL.

Partsinsyn

Som part i ett ärendet har man rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet, 10 § förvaltningslagen. Ärenden som omfattas av sekretess och där flera personer är inblandade är svåra eftersom myndigheten måste lämna ut material till den enskilde som begär det utan att röja uppgifter om den andra parten i ärendet. Det har därför uppställts en begränsning som innebär att myndigheten inte får lämna material till en part i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om materialets innehåll i den utsträckning det behövs för att denne ska kunna ta tillvarata sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda, 10 kap 3 § OSL.

Det kan alltså vara så att myndigheten har eftergett sin sekretess om de lämnat uppgifter till mannen om dig och därmed gjort sig skyldiga till brott mot tystnadsplikten, 20 kap 3 § brottsbalken.

Förtal

Om mannen har lämnat uppgifter om dig som är ägnat att peka ut dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller på annat sätt är ägnat att utsätta dig för andras missaktning gör han sig skyldig till förtal, 5 kap 1 § första stycket BrB. Med andra ord ska mannen lämnat uppgift om dig med syfte att andra ska tycka sämre om dig. Det krävs inte att utlämnandet av uppgift faktiskt har skadat dig men syftet ska ha varit att skada dig. Även om mannen inte har namngett dig kan det vara fråga om förtal, men uttalandet måste gå att koppla till dig, andra personer ska alltså kunna förstå att det handlar om dig även om namnet inte anges.

Åtal

Förtal tas endast upp av åklagaren i undantagsfall, t.ex. om det finns ett samhällsintresse. Om du vill gå vidare med detta kan du väcka enskilt åtal genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Ett sådant förfarande medför dock stora rättegångskostnader.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Isabella ArsovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”