Sekretess avseende skriftlig varning

FRÅGA
En jorunalist vill få ut information om en anställd i kommunen som hen bevakar har fått en skriftlig varning. Journalisten får ut handlingen men inte vem det är. Vad gäller? Kommunen säger att personuppgifterna är sekretessbelagda.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. 1 §, "ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Enligt TF 2 kap 2 § p. 6 får detta begränsas med hänsyn till bland annat "skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden". Detta regleras i sin tur närmare i offentlighets- och sekretesslagen 39 kap. 2 § st. 2 där det framgår att sekretess inte gäller i ärende som rör disciplinansvar i en personaladministrativ enhet. Utifrån dina uppgifter är min slutsats således att handlingen inte ska omgärdas med sekretess. Hoppas du fick svar på din fråga.

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (318)
2021-01-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-01-15 GDPR - göra offentlig handling tillgänglig?
2020-12-30 Offentlighet och sekretess gällande uppgifter i dom
2020-12-26 Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

Alla besvarade frågor (88310)