Sätt att bevisa att avtal föreligger. Även fråga om motpartens passivitet både såsom bevis för att avtal förelegat och såsom självständigt rättsfaktum som medför att avtal föreligger.

2017-10-11 i Avtal
FRÅGA
Hej. Har ett uppdrag till ett byggföretag, som har åtgärdat en vatten skada.-Den ansvariga är ett bageri som enl. utredning är ansvarig till 100%. De har bara försäkring som täcker hälften av kostnaden för att återställa skadan -Företaget har i sitt kontrakt att de ska fullvärde försäkrade.-Företaget har betalt ut 88 000 kr men det återstår 117 612 kr, de resterande vägrar de att betala, för att de ej har beställt jobbet.- Vi hävdar att under jobbets gång, så har han haft möjlighet att avbeställa jobbet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är lite oklart vad det är som skett, men jag tolkar din fråga enligt följande. Ett bageriföretag har orsakat en vattenskada som de är helt ansvariga för. Det framgår inte vem som har lidit av vattenskadan. Byggföretaget har sedan åtgärdat vattenskadan. Bageriföretaget vägrar att betala hela summan till byggföretaget för åtgärdandet, med hänvisning till att de inte beställt jobbet. Du verkar nu undra om byggföretaget har möjlighet att få ut full ersättning. Jag ska i det följande därför redogöra för vad som krävs för att byggföretaget ska ha rätt till ersättning samt hur byggföretaget kan argumentera mot bageriföretaget.

För att avgöra om byggföretaget har rätt att få sina pengar som de lagt ned på att åtgärda vattenskadan från bageriföretaget måste man avgöra om byggföretaget har avtalat med bageriföretaget om att åtgärda skadan mot ersättning. Bageriföretaget hävdar att så inte är fallet, medan byggföretaget menar motsatsen.

I denna diskussion är det viktigt att skilja mellan bevisfrågor och rättsfrågor. Rättsfrågorna i den aktuella situationen utgörs av de omständigheter som medför att ett avtal föreligger. Ett avtal föreligger vanligtvis om det mellan parterna finns två samstämmiga viljeförklaringar. Bevisfrågorna rör istället vad man måste bevisa för att visa att ett avtal existerar. I den aktuella situationen behöver byggföretaget således visa att det mellan parterna har utbytts samstämmiga viljeförklaringar. Av intresse i din situation är främst hur byggföretaget kan bevisa att det funnits samstämmiga viljeförklaringar. D.v.s. hur ska byggföretaget bevisa att bageriföretaget beställt arbetet?

Det bästa här vore om byggföretaget kunde visa på ett skriftligt kontrakt eller dylikt som visar att bageriföretaget har godtagit att byggföretaget åtgärdar skadan i utbyte mot en viss ersättning. Om något skriftligt kontrakt ej finns, får byggföretaget försöka hitta andra sätt att bevisa att bageriföretaget gett byggföretaget i uppgift att reparera skadan. Det kan t.ex. finnas mailkonversationer eller dylikt som tyder på att bageriföretaget har accepterat att byggföretaget åtgärdar skadan. Ett argument som starkt talar för att byggföretaget har rätt är att bageriföretaget går med på att betala en del av summan. Byggföretaget kan då föra den argumentationen att bageriföretaget - om bageriföretaget inte anser att det beställt jobbet - inte hade betalat ens en del av summan. Att bageriföretaget är villiga att betala en del av summan talar således för att det har beställt jobbet.

Du nämner vidare att du anser att bageriföretaget har en skyldighet att betala därför att de inte avbeställt arbetet under dess gång. Denna argumentation kan ha betydelse såsom bevis för att ett avtal ingåtts. Byggföretaget kan med andra ord argumentera för att bageriföretaget borde ha avbeställt arbetet eller hindrat arbetet, om bageriföretaget inte ansett att avtal förelegat. Bageriföretagets passivitet kan således tyda på att avtal föreligger.

Bageriföretagets passivitet kan dock även ha betydelse för själva rättsfrågan, d.v.s. bageriföretagets passivitet skulle i sig kunna medföra att ett avtal föreligger, om avtal inte finns på någon annan grund. Detta utrymme är dock relativt litet. Enbart passivitet från en parts sida kan inte medföra att avtal föreligger. Ett företag kan således inte skicka avtalsvillkor till ett annat företag och sen påbörja utförandet trots att motparten är tyst och hävda att avtal föreligger därför att motparten ej protesterat. I den mån det har förts avtalsförhandlingar mellan parterna innan kan det finnas ett visst utrymme för att påstå att motpartens tystnad kan medföra att avtal föreligger, men utrymmet är som sagt litet. Förutsättningarna för detta är att motparten ska ha framkallat anbudet (d.v.s. förslaget till avtal), varit medveten om detta samt varit medveten om att anbudsgivaren utgått från att passivitet medförde att anbudet accepterades (se rättsfallet NJA 2006 s 638, särskilt justitierådet Håstads särskilda tillägg). Av din beskrivning framgår inte att bageriföretaget på något sätt uppmanat byggföretaget att lämna anbud till reparationen, varför det bör anses uteslutet att anse att avtal föreligger på denna grund.

Sammanfattning

Jag har således konstaterat att det avgörande för att byggföretaget ska kunna kräva full betalning från bageriföretaget är att det finns ett avtal mellan de två företagen. Ett avtal består av två samstämmiga viljeföreklaringar. Jag har härvid redogjort för de olika sätt som byggföretaget kan försöka bevisa att så är fallet. Byggföretaget kan visa ett skriftligt kontrakt, mailkonversationer eller dylikt. Vidare utgör det faktum att bageriföretaget är villiga att betala en del av summan en omständighet som tyder på att avtal föreligger. Jag har vidare beaktat det du anför om bageriföretagets passivitet. Jag har härvid konstaterat att det är svårt att påstå att bageriföretagets passivitet i sig ska anses medföra att det finns ett avtal mellan de två företagen. Jag har dock påpekat att deras passivitet kan utgöra ännu ett bevis för att ett avtal förelegat mellan de två företagen, på det sättet att det är rimligt att tänka sig att bageriföretaget hade motsatt sig reparationen om de ansett att avtal ej förelegat. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1534)
2021-09-19 Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?
2021-09-14 Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt
2021-09-07 Har en annonssajt rätt att neka annonsering?
2021-09-06 Har du rätt att få tillbaka pengar om du har glömt stänga av parkeringen?

Alla besvarade frågor (95739)