Särskilt förordnad vårdnadshavare - Vem får bli vårdnadshavare om föräldrarna avlider?

2017-02-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! En mycket nära vän, ensamstående mor till en 4:a årig son, avled plötsligt. Pappan är okänd.Modern har också en 25-årig son (pappan känd).Den 25-åriga sonen med fast anställning (med studerande sambo) vill nu begära vårdnadsansvaret för sin lille-bror eftersom det inte verkar finnas någon lämplig vårdnadshavare i deras närhet.Hur fungerar detta? Vem har rätt till vårdnadsansvaret? (staten eller store-bror)Eller provas varje enskilt fall i rätten?Tacksam för svar. Situationen är mycket tuff. Jag som frågar har en lång relation till modern och sönerna,Kan jag hjälpa/stödja juridisk på något sätt??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Frågor som handlar om vårdnad om barn regleras i Föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel.

Eftersom du uppger att pappan är okänd, kommer jag i mitt svar till dig att utgå från att modern vid sin bortgång hade ensam vårdnad över sonen. Jag kommer således också att utgå ifrån att pappan inte kommer att visa något intresse av att ta över vårdnaden om sonen.

Vårdnaden

När ett barn står under vårdnaden av endast en förälder, och den föräldern avlider, ska socialnämnden ansöka om att tingsrätten ska utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Detta framkommer av FB 6:9.

Möjligheten att bli utsedd till särskilt förordnad vårdnadshavare är inte begränsad till en specifik personkrets. Lagen ställer endast upp kraven på att en särskilt förordnad vårdnadshavare måste vara myndig och lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB 6:10a).

När det sedan kommer till vem som faktiskt ska bli förordnad som vårdnadshavare, framkommer det av lagen att en förälders eventuella önskan om vårdnadshavare ska respekteras om det inte är olämpligt (FB 6:10a 4st). I fallet i din fråga innebär detta alltså att om din nära vän har uttryckt en önskan om vem hon ville se som vårdnadshavare, i händelse av hennes bortgång, kommer denna person som regel utses som vårdnadshavare. Detta förutsätter självklart att den önskade personen själv samtycker till detta.

Har en förälder inte uttryckt någon önskan är det den allmänna regeln i FB 6:2a, om att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, som styr vem rätten kommer att utse som särskilt förordnad vårdnadshavare. Även barnets egna vilja ska tas hänsyn vid. Då det i ditt fall rör sig om ett väldigt ungt barn kommer hans vilja sannolikt inte tas hänsyn vid i lika stor utsträckning som om han vore äldre. Detta betyder dock inte att ingen hänsyn alls kommer att fästas vid 4-åringens vilja.

Med utgångspunkt i vad som nu sagts kan det sägas att om den 25-åriga halvbrodern är den som har närmast relation till barnet, är det sannolikt att han kommer kunna få ta över vårdnaden om pojken. Som nämnt, förutsätter dock detta att rätten bedömer att 25-åringen kan sörja för sin halvbrors omvårdnad, trygghet och fostran. Det förutsätter också att rätten inte anser att en annan vårdnadshavare skulle vara bättre för barnet. Utifrån de uppgifterna jag har kan jag tyvärr inte mer specifikt uttala mig om vad rätten kan tänkas besluta i just 4-åringens fall.

Om 25-åringen önskar överta vårdnaden över sin halvbror bör han kontakta socialtjänsten i den kommun som barnet är folkbokförd. Om du hellre skulle se att vårdnaden om 4-åringen tillföll dig, har även du givetivs möjlighet att kontakta socialtjänsten och meddela detta. Du och 25-åringen har dock inte möjlighet att ha gemensam vårdnad om 4-åringen (FB 6:10a 2st).

Förmyndarskapet

Förmyndarskapet följer vårdnaden och om 25-åringen förordnas vårdnaden, kommer han därför som regel också att bli 4-åringens förmyndare (FB 10:3). Skulle dock 25-åringen ha svårigheter att klara av förmyndarskapet själv, finns möjligheten till att en medförmyndare utses. Om detta i framtiden skulle bli aktuellt, kan du om du vill stödja 4-åringen juridiskt ansöka om att få bli en sådan medförmyndare. Liksom rörande frågor om vårdnad är det tingsrätten som utser medförmyndare (FB 10:8).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan därför sägas att det inte är några särskilt utpekade personer som har rätt till vårdnaden i 4-åringens fall. Vem vårdnaden tillfaller måste prövas i det enskilda fallet i rätten, och både du och halvbrodern har här möjlighet att informera socialtjänsten om ert respektive intresse som framtida vårdnadshavare. Skulle vårdnaden tillfalla någon annan än dig, har du också vid behov av en ev medförmyndare, möjlighet att ansöka om att få bli detta. I övrigt finns det inget direkt ”juridiskt sätt” som du kan hjälpa barnet, även om du kan vara ett stöd för barnet på många andra sätt.

Jag hoppats att detta har givit svar på dina frågor, och om du undrar över något mer är du välkommen skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (860)
2021-09-03 Kan en förälders umgängesrätt stoppa den med ensam vårdnad att flytta med sitt barn?
2021-08-31 När kan man ändra vårdnad och när har man rätt till underhållsbidrag?
2021-08-31 Gemensam vårdnad när en av vårdnadshavarna flyttar utan samtycke
2021-08-25 Om pappan vill ha gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (95759)