Särskilt allvarliga störningar i boendet

2021-04-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag är en internationell student som ska vara i Sverige 2 år och bor i ett student boende och min granne som är också en internationell student som kommer va här 2 år har antastat och kränkt mig och andra av mina tjej grannar. Vi har polisanmält att han har kränkt och tafsat på mina bröst och kontakta hyresvärden men inga åtgärder har skett. Hyresvärden har istället erbjudit mig och mina tjej grannar att flytta istället för att lösa problemet med honom fast många har klagat. Vad kan jag göra för att få honom att flytta ut/hyresvärden att ta åtgärder? Vilket lagrum kan jag "använda" som argument för att pressa på min hyresvärd att göra något?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar vilket eller vilka lagrum du bör presentera för din hyresvärd för att förmå denne att vidta åtgärder mot din granne som har kränkt och antastat dig och dina grannar.

Hyresrättsliga regler återfinns i 12 kap jordabalken (JB).

Enligt 12 kap 25 § JB ska en hyresgäst vid användningen av lägenheten se till att de ytterligare boende i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet. Störningar som generellt måste accepteras är exempelvis diverse rimliga ljud från grannar som uppkommer vid normalt användande av lägenheten. Med störningar som inte är acceptabla avses i bestämmelsen exempelvis nedskräpning och orimligt höga ljudnivåer från grannar. Förekommer sådana störningar ska hyresvärden uppmana hyresgästen att upphöra med dessa samt underrätta socialnämnden.

Vid särskilt allvarliga störningar i boendet kan hyresgästen omedelbart skiljas från lägenheten utan tidigare förvarningar och uppmaningar från hyresvärden enligt 12 kap 25 § 3 st JB. Särskilt allvarliga störningar kan exempelvis avse allvarligare brottsliga gärningar från en hyresgäst gentemot en annan. I ditt fall verkar du bland annat ha blivit utsatt för något som, utifrån din beskrivning, närmast bör kategoriseras som ett eventuellt sexuellt ofredande, se 6 kap 10 § brottsbalken.

Det du blivit utsatt för bör enligt mig rimligen klassificeras som särskilt allvarliga störningar i boendet.

Uppfyller en hyresgäst inte sina skyldigheter enligt 12 kap 25 § JB genom att utsätta sina grannar för särskilt allvarliga störningar i boendet är ifrågavarande persons hyresrätt enligt 12 kap 42 § 9p JB att se som förverkad. Hyresvärden har därmed rätt att säga upp hyresavtalet i förtid.

Slutligen är mitt råd till dig att, om möjligt, ur bevishänseende försöka dokumentera om denna hyresgäst utsätter dig och dina grannar för någonting liknande igen, samt presentera ovan nämnda bestämmelser för din hyresvärd.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96356)