Särskilda skäl vid förlängt arbetstillstånd

2017-11-24 i Migrationsrätt
FRÅGA
Vad avses med "särskilda skäl"? Kan ni ge exempel?Utlänningslag (2005:716)6 kap. Arbetstillstånd 2 a § Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges för längre tid än två år. Det får heller inte avse längre tid än anställningstiden.Den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får vara högst fyra år. Om det finns särskilda skäl får dock den sammanlagda tillståndstiden vara högst sex år
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Enligt förarbetena till det lagrummet du hänvisar till framgår att det kan vara fråga särskilda skäl om om en utlänning som inte har för avsikt att bosätta sig i Sverige och därför inte kan beviljas permanent uppehållstillstånd, men som under en kortare tid behöver ytterligare tillstånd att arbeta i Sverige för att slutföra en arbetsuppgift.

Det kan också vara fråga om en utlänning som har haft uppehållstillstånd på grund av arbete i fyra år, men som på grund av flera korta arbetslöshetsperioder under denna tid stått utanför arbetsmarknaden på ett sådant sätt att permanent uppehållstillstånd inte kan påräknas.

För vidare vägledning kan du läsa MIG 2017:18, där Migrationsöverdomstolen slår fast att uttalandena i förarbetena (ovanstående stycke) endast är en exemplifiering och att det därmed finns utrymme att göra en mer flexibel lösning som möjliggör en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. En helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet måste alltså göras om det sökta tillståndet ska beviljas.

Om du behöver mer hjälp kan du höra av dig till vår telefonrådgivning: 08-533 300 04

Vänligen,

Samuel Westerlund Rashidi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97596)