Särskild förvaltare genom testamente

Hej, Hur skriver man sitt testamente för att min dotters mor (mitt ex) inte ska kunna ha något med pengarna att göra? Hur hög ålder kan man skriva att min dotter måste vara innan hon får använda pengarna? Har den man väljer ska förvalta eller ha hand om pengarna använda dom?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Lagrum:

Jag tolkar dina frågor att handla om arv för din dotter samt särskild förvaltare. Detta regleras både i Ärvdabalken (1958:637) (ÄB) och Föräldrabalken (1949:381) (FB). Jag tolkar det också som att du nuvarande inte är gift med någon.

Särskild Förvaltare:

Huvudregeln är att det är ett omyndigt (underårigt) barns förmyndare som förvaltar över arvet. Detta är oftast barnets andra förälder, vilket är din dotters mor i detta fallet (se 12:1 FB)

Det är dock möjligt att utse en särskild förvaltare som ska se över ditt barns arv (se 12:1 2 st. FB). För att uppnå detta ska det tydligt framgå i ditt testamente:

  • Att du vill utse en särskild förvaltare för arvet till ditt barn
  • Vem denna särskilda förvaltare ska vara
  • Hur länge det särskilda förvaltarskapet ska gälla.
  • Hur du vill att pengarna ska användas / förvaltning ska ske. (T.ex för ändamål som bostad, körkort, eller studier)

Detta leder till att din dotters mor inte har någon bestämmanderätt eller inflytande över ditt barns arv. Observera dock att den särskilda förvaltaren är skyldig att redovisa förvaltningen till barnets förmyndare (se 12:1 2 st. FB).

Uppskjutet Arv:

Du frågar även vilken ålder du kan testamentera att ditt barn ska få använda pengarna.

Du får testamentera den åldern du tycker är lämplig för ditt barn. Det är vanligt att testamentera barnets tillgång till arvet när barnet fyllt 21-25 år.

Du måste dock observera att din dotter som bröstarvinge har rätt till sin laglott. Bröstarvinges laglott utgör hälften av dess arvslott. Jag tolkar det som att du bara har en dotter; hennes arvslott utgör då 100% av din kvarlåtenskap (se 2:1 ÄB), vilket innebär en laglott på 50% av kvarlåtenskapen (se 7:1 ÄB).

Ifall du bestämmer att skjuta upp hela arvet kan din dotter då eventuellt jämka testamentet (se 7:3 ÄB). Om hon inte gör detta inom 6 månader från att hon blivit delgivit testamentet vinner testamentet laga kraft och kan inte längre jämkas (se 7:3 3 st. ÄB).

Särskild Förvaltares Förfogande över Arvet

Jag tolkar din sista fråga att handla om hur den särskilda förvaltaren får använda pengarna.

Den särskilda förvaltningen ska följa de instruktioner du skriver in i testamentet. Ifall inga instruktioner ges ska de särskilda förvaltare förvalta tillgångarna med hänsyn till din dotters intresse och bästa (se 12:3 FB).

Ifall förvaltaren orsakar skada genom sin förvaltning kan hen bli skadeståndsskyldig (se 12:14 FB).

Formkrav:

För att inte riskera att ditt testamente blir ogiltigt är det viktigt att du upprättar testamentet enligt de formkrav som finns. Detta regleras i tionde kapitlet i Ärvdabalken.

Väldigt kortfattat krävs det för att ett testamente ska vara giltigt.

  • Att testamentet är skriftlig
  • Att det är underskrivet av testatorn (Du i detta fallet)
  • Att det är bevittnat och styrkt av två vittnen

Observera att inte vem som helst kan bevittna ditt testamente (se 10:4 ÄB). Jag rekommenderar ytterligare juridisk hjälp för att säkerställa ditt testamentes giltighet. På detta sätt undviker du potentiella problem i framtiden. Du kan boka en tid med en av Lawlines jurister här!

Hoppas du har fått svar på dina frågor. Har du flera frågor om att upprätta ett testamente är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du även ställa en expressfråga!


MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”