FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott31/08/2013

Särkullsbarns rätt till laglott vid testamente

Jag är särkullebarn och min far avled i maj. Jag blev kallad till bouppteckning , men hade ingen möjlighet att närvara. Fick inga handlingar av bouppteckningen. Då fanns inget testamente. Har fått höra av både bouppteckningskvinnan, advokat och begravningsentrepenör att det inte finns några tillgångar - men ett hus. Frun lever. Nu har man funnit ett testamente och jag har fått en kopia av det och det är till förmån för frun och hennes tre barn (som inte är min fars). Ska jag skriva på att jag a/tagit del av testamentet b/ "godkänner ovanstående testamente med förbehåll om laglott" Kan jag kräva att få en kopia av den första bouppteckningen? Hur kan jag göra så jag inte går miste om min laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Till att börja med vill jag påpeka att en bouppteckning är en allmän handling. Du - och alla andra - har rätt att se den och kan be att få ut den från Skatteverket, förutsatt att den är registrerad. Är den inte registrerad så ring bouppteckningsförrättaren och be att hon skickar en kopia på den till dig.

Ett testamente vinner laga kraft 6 månader efter delgivningen. Det innebär att man som arvinge har 6 månader på sig att inkomma med någon form av klander, till exempel om man misstänker att testamentet är falskt. Inom dessa 6 månader har du som särkullbarn även rätt att begära jämkning för att få ut din laglott. Skriver du bara på att du tagit del av testamentet löper dessa 6 månader som vanligt. Om du däremot redan nu vet att du inte kommer klandra testamentet utan bara begära jämkning för att få ut din laglott så kan du helt enkelt bara skriva på att du godkänner testamentet med förbehåll om laglott. Skriver du bara på att du delgivits testamentet så måste du dock komma ihåg att begära jämkning senare!

Vänligen, 

Kim Dohm-HansenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?