FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott31/03/2014

Särkullsbarns rätt till laglott

Hej. Min far som är 85 år har nyligen överraskande gift sig med sin sambo sedan 25 år. Hon har inga barn, jag har två syskon. Pappa hade (har?) ett testamente där sambon skulle ärva en fjärdedel och vi tre barn vars en fjärdedel. Sambon hade i sin tur testamenterat sin kvarlåtenskap till två av pappas barnbarn (det finns fyra, men två skulle inte få något). Om pappa nu skulle makulerar testamentet, betyder det att vi barn ärver honom helt och alltså får vars en tredjedel? Det mest sannolika är naturligtvis att han vill att frun skall få sin del. Hur mycket kan pappa testamentera till henne? Jag förstår inte vitsen med giftermålet men pappa sa att det skulle göra framtiden enklare (?) Vem vinner på att min far har gift sig? Vem förlorar? Med vänlig hälsning//Lena

Lawline svarar

Hej Lena, och tack för din fråga!

Enligt 7 kap. 1§ Ärvdabalken ("ÄB") har bröstarvingar rätt att få ut sin laglott, vilket motsvarar hälften av arvslotten. Enligt 2 kap. 1§ 2st. ÄB tar bröstarvingar lika lott, med andra ord har ni rätt till att få lika stor del av egendomen var.

Detta innebär att din far endast kan testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap, och får inte inskränka på era laglotter. Vid händelse av att testamentet sätter hinder för detta kan ni väcka klandertalan för att ogiltigförklara det. Detta måste ske inom sex månader från den dag då ni blev delgivna testamentet, enligt 14 kap. 5§ ÄB.

Om er far makulerar testamentet kommer fördelningen av egendomen ske enligt laga ordning. Som huvudregel tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken när arvlåtaren går bort, enligt 3 kap. 1§ ÄB. Då ni är att anse som särkullbarn i förhållande till deras äktenskap, har ni dock alltid rätt att få ut era laglotter såvida ni inte avstår er rätt till förmån för er fars fru. Den efterlevande maken har dock alltid rätt att få ut ett belopp motsvarande fyra prisbasbelopp, enligt 3 kap. 1§ 2st. ÄB.

Skillnaden mellan äktenskap och samboskap är bland annat att makar ärver varandra medan sambos ej gör det. När den ena sambon avlider måste denne påkalla bodelning, och där tar man endast hänsyn till samboegendomen (gemensam bohag och bostad), se 3§ och 8§ Sambolagen (2003:376), jämfört med att all kvarlåtenskap i ett äktenskap tillfaller den efterlevande maken vid den andre makens död, enligt 3 kap. 1§ ÄB. Vid utfående av prisbasbelopp använder man sig av "lilla prisbasbeloppsregeln" när det gäller samboskap, vilket innebär att efterlevande sambo bara kan få ut 2 prisbasbelopp, se 18§ Sambolagen. Jämför detta med rätten till fyra prisbasbelopp enligt 3 kap. 1§ 2st. ÄB för äkta makar. Äkta makar har dessutom förtur framför bröstarvingar till kvarlåtenskapen, men detta är förmodligen inte relevant för er del eftersom jag uppfattade det som att ni inte är barn till er fars fru, och därför kommer ni oavsett ha rätt till att få ut er laglott. 

Hoppas du fick svar på dina funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?