Särkullsbarns rätt till arv vid testamente

Min far och hans fru har skrivit ett testamente som vi barn fått ta del av. Hans fru har en dotter från ett tidigare förhållande och min far har två barn, jag och min bror. De har inga gemensamma barn. I testamentet står att all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt ska tillfalla den överlevande maken/makan och det är deras yttersta önskan att barnen inte tar ut sin laglott vid den egna förälderns bortgång. Vad händer då när båda gått bort och arvet ska delas upp? Hur kan jag och min bror skydda oss mot att min fars fru skänker egendom till sin dotter efter att han gått bort så att jag och min bror då får mindre arv? I den sista delen av testamentet står det: Den egendom som tillfaller testamentstagare eller bröstarvinge enligt ovan skall utgöra enskild egendom och inte omfattas av äktenskapsbalkens eller sambolagens regler om rådighetsinskränkningar, bodelning och övertaganderätt.

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) är barn närmaste arvingar. Alla barn ska få lika mycket. Innan man får ut sitt arv ärver dock den efterlevande maken/makan enligt 3 kap 1 § ÄB. Det gäller dock inte för barn som inte är den efterlevande maken/makans, så kallade särkullsbarn, vilket ni är. Ni ska istället ha rätt att få ut ert arv direkt. Det innebär att er fars fru inte ens får tillgång till det arv som ska tillkomma er. I fråga om storleken på arvet är det genom testamente inte möjligt att testamentera bort er laglott som utgör hälften av er arvslott enligt 7 kap 1 § ÄB. Arvslotten blir i ert fall 50 %, vilket innebär att laglotten som ni alltid har rätt till utgör 25 % var efter arvet av er far. För att få ut ert arv krävs dock att ni begär jämkning i testamente enligt 7 kap 3 § ÄB. Jämkning måste enligt 7 kap 3 § 3 st ÄB ske inom 6 månader. 

För att sammanfatta så har ni alltså rätt till 25 % av arvet oavsett vad som står i testamentet och ni ska ha rätt att få ut er laglott direkt. Ni måste dock påkalla detta inom 6 månader för att kunna få ut er rätt. 

Hör gärna av er om ni har fler frågor! 

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”