Särkullsbarns rätt till arv och testamente till förmån för efterlevande make

2016-03-25 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är ett gift par, vi har bara särkullsbarn min man har 2 och jag har 1 barn. Vår önskan är att få leva i orubbat bo när den ene avlider hur kan man skriva ett testamente för detta? Om hans barn kräver ut sin laglott och vi äger ett hus (halva var) som är värderat till 3milj (lånet är på 2milj) hur mycket måste jag betala till hans barn om dom kräver ut sin laglott direkt? Vad händer om dom avstår sin laglott får dom då ärva mig till hälften när jag avlider, eller om jag väljer att sälja huset före min död ärver dom då de pengar som ev. blir över från husets försäljning? Tack för en bra sida.
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

I svensk rätt kan man inte testamentera bort sina barns laglott, vilket framgår av ärvdabalken 7 kap 1 och 3 §§ (ÄB 7:1 &3)här. Vidare har särkullsbarn en ovillkorlig rätt att få ut sin laglott direkt när föräldern dör och behöver inte vänta på att förälderns make/maka avlider. Ett särkullsbarn kan dock avstå från sin laglott till förmån för den efterlevande maken och har då rätt till efterarv (arv från den efterlevande maken när den dör) enligt ÄB 3:9. Det finns med andra ord inget sätt för er att i ett testamente göra så att särkullsbarnen får vänta på sitt arv, utan så kan bara ske om särkullsbarnen frivilligt skjuter upp sin rätt till arv. Det är dock viktigt att ni skriver ett testamente om att ni ska ärva allt av varandra som inte utgör barnens laglott, annars kommer allt att gå till barnen eftersom de är särkullsbarn, se ÄB 3:1. Det är nämligen endast gemensamma barn som får vänta på sitt arv tills den efterlevande maken avlider.

Det förtjänar att nämnas att ditt barn inte har rätt till arv från din man och hans barn inte har rätt till arv efter dig (såvida de inte är adopterade). Därmed har hans barn inte rätt till pengarna som flyter in från din försäljning av huset efter hans död, sedan hans barn fått sina lotter (som ni genom testamente nu önskar begränsa till laglotter). (Du kan givetvis lösa ut hans barn genom att sälja huset eller belåna det om banken samtycker).

Vilka belopp barnen har absolut rätt till såsom laglott beror på hur stor den avlidna makens kvarlåtenskap är efter bodelning. När en av er avlider ska först en bodelning mellan er två ske enligt ÄB 23:1. Om efterlevande make dock inte vill det för att efterlevande maken har mer giftorättsgods (tillgångar som ska delas lika mellan makarna) kan efterlevande make avstå från bodelning enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 12:2här. Det den avlidna maken har kvar efter en eventuell bodelning utgör hans kvarlåtenskap. Denna kvarlåtenskap delas upp på lika stora arvslotter mellan barnen, och hälften av dessa arvslotter utgör vardera barns laglott som den har en ovillkorlig rätt till (ÄB 7:1).
Exempel: Ponera att det är din man som avlider först och att hans kvarlåtenskap efter en eventuell bodelning mellan er uppgår till 500 000 kr (ni har 1 500 000 kr var i huset minus skuld på 1000 000 kr var). Denna kvarlåtenskap ska delas mellan mellan hans barn i lika stora arvslotter. Varje arvslott blir 250 000, eftersom din man har två barn. Hälften av dessa arvslotter utgör barnens laglotter, dvs varje barn har rätt till 125 000 kr var. Dessa 125 000 för vardera barn (totalt 250 000) kan ni inte förfoga över genom testamente.

Hur mycket du måste lösa ut barnen med beror alltså på vilket belopp den avlidna makens kvarlåtenskap uppgår till.

Notera dock var jag skrev ovan om att ni MÅSTE skriva testamente om ni inte vill att särkullsbarnen ska ärva allt utan begränsa arvet till laglotter enligt ovanstående uträkning. Ang testamentets utformning är det viktigt att ni noga följer formkraven i ÄB 10:1. Testamentesvittnena får inte vara någon som uppräknas i 10:4. I övrigt bör ni skriva att ni önskar ärva varandras hela kvarlåtenskap förutom särkullsbarnens laglott.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (614)
2021-01-17 Vad händer om testamentstagare avlider innan testator?
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?

Alla besvarade frågor (88158)