Särkullsbarns efterarvsrätt vid testamente till makan

2020-01-31 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Min bror var vid sin bortgång omgift och hade två särkullbarn och det nya äktenskapet var barnlöst. I det nya äktenskapet finns ett gemensamt testamente som ger den kvarvarande makan rätt till hela arvet. Om särkullbarnen begärt och fått sina laglotter, har de då även rätt till ett efterarv efter det att änkan avlidit. Om så, skulle storleken på efterarvet motsvara den andel av de gemensamma tillgångarna min bror efterlämnat och som änkan ärvt minus vad barnen redan fått.Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Fri förfoganderätt eller full äganderätt?
Svaret på din fråga beror helt på vad som framgår av testamentet, nämligen om din brors fru har ärvt hans egendom med full äganderätt eller med fri förfoganderätt. Om frun har ärvt din brors egendom med fri förfoganderätt innebär det att särkullbarnen har en efterarvsrätt till den del som frun har ärvt. För att räkna ut hur mycket särkullbarnen har rätt till i efterarv räknar man ut kvotdelen av arvet i förhållande till hennes då totala egendom (all fruns egendom plus det hon ärvde). Jag ska förklara detta med ett tydligt exempel:

Låt oss säga att frun ärvde 100 000 kr med fri förfoganderätt. Vid tillfället hade hon själv egendom till ett värde av 50 000 kr. Sammanlagt innebär detta att hon har 150 000 kr varav två tredjedelar består av arvet. Detta innebär att särkullbarnen har rätt till två tredjedelar av det arv som hon lämnar efter sig i efterarv.
Det finns dock vissa undantag där denna kvotdel kan ändras om frun exempelvis har gjort sig av med särskilt mycket pengar (så att arvet betydligt har minskat) eller om hon plötsligt innehar mycket mer egendom än när hon fick del av arvet och det därmed skulle vara oskäligt om särkullbarnen fick del av detta, 3 kap. 1-2 §§ ÄB.

Framgår det däremot av testamentet att frun ärver med full äganderätt har inte särkullbarnen någon efterarvsrätt, utan enbart rätt till laglotten som jag förstår att de redan fått i samband med testamentet. Det arv som frun lämnar efter sig går således till hennes anhöriga. I första hand ärver eventuella barn till henne, i andra hand föräldrar och syskon och i tredje hand mor- och farföräldrar, 2 kap. 1-3 §§ ÄB.

Framgår det inte av testamentet?
Om det är så att det inte framgår av testamentet om frun ärver med full äganderätt eller fri förfoganderätt får man göra en tolkning av vad din brors vilja med testamentet var, 11 kap. 1 § ÄB. Detta är något som är svårt för mig att svara på då jag inte vet hur varken relationer eller ekonomiska förutsättningar ser ut i ert fall, utan detta kan förmodligen enbart de anhöriga svara på.

Avslutning
Sammanfattningsvis beror särkullsbarnens efterarvsrätt på om frun har ärvt med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Fri förfoganderätt innebär att barnen har rätt till efterarv, medan full äganderätt nekar denna rätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (711)
2020-09-23 Hur fördelas arv och efterarv?
2020-09-23 Kan man testamentera bort egendom som ärvts med fri förfoganderätt?
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?

Alla besvarade frågor (84370)