Särkullsbarns arvsrätt samt om man kan förhindra att makes arvingar tar del av ens arv

Jag har gift om mig och har två barn sedan tidigare, min fru inga barn. Hon har en bror och två syskonbarn som dock är Filippinska medborgare. Hennes önskan är att syskonbarnen blir betraktade som hennes egna barn. Hur blir fördelningen mellan våra barn/syskonbarn när vi avlider? Kan vi påverka utfallet om det utfaller orättvist enligt vårt sätt att se?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bodelning efter en makes död
Efter din död ska en bodelning göras innan arvsfördelningen sker (ÄB 23:1, ÄktB 9:1). I bodelningen kommer ert giftorättsgods att fördelas lika mellan er (ÄktB 11:3). Giftorättsgods är er gemensamma egendom som inte är undantagen som enskild egendom (ÄktB 7:1). Resterande egendom tillfaller din kvarlåtenskap och ska sedan fördelas på dina arvingar.

Särkullsbarns arvsrätt
Vid din död ärver dina bröstarvingar först med rätt till lika lott (ÄB 2:1). Då dina barn är särkullsbarn har de rätt att få ut sin arvslott direkt (ÄB 3:1). De har dock möjlighet att istället avstå från sin arvsrätt till förmån för din efterlevande fru. De får då en så kallad efterarvsrätt, vilket innebär att deras arvslott tillfaller din fru med fri förfoganderätt (ÄB 3:9). Vid hennes död kommer barnen sedan att ha rätt till en kvotdel av ditt arv, vilket utgör deras efterarv. Efterarvsrätten motsvarar den andel som den efterlevande makens arv utgjorde i relation till dennes totala förmögenhet vid den första makens död. Detta gäller under förutsättning att du inte har upprättat ett testamente.

Din frus syskonsbarns arvsrätt
Din fru har rätt att förfoga fritt över det som hon ärver från dig samt den egendom som tilldelas henne efter en bodelning. Det innebär att om hon i sin tur väljer att testamentera sin kvarlåtenskap till sina syskonbarn kommer de att få rätt till delar av ditt giftorättsgods samt kvarlåtenskap. Du kan dock inte påverka hur hon väljer att utforma sitt testamente.

Äktenskapsförord
Vill du inte att din frus syskonbarn ska få ta del av ditt giftorättsgods är min rekommendation att du upprättar ett äktenskapsförord. Med ett sådant kommer ingen bodelning att göras då någon av er går bort, utan hela ert giftorättsgods tillfaller istället er respektive kvarlåtenskap.

___________________________________________________________________________________________________

Om du anser att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma på min mail anna.hovstadius@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning