Särkullsbarn rätt till samboegendom

FRÅGA
jag och sambon bor på en fastighet som han äger och har betalat, vi flyttade in tillsammans år 1999 vi har ett gemensamt barn och jag har 2 sedan innan, alla vuxna! Om jag avlider ärver mina barn (fr tididgare förhållandet) något av fastigheten ?
SVAR

Hej Marita!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I sambolagen delar man upp egendom i samboegendom och annan egendom. Samboegendom är bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning. Övrig egendom är klassificerad som annan egendom. I din fråga tyder det mesta på att bostaden utgör samboegendom och ska då som huvudregel delas samborna emellan då samboförhållandet upphör.

I det fall samboförhållandet upphör med anledning av att en av samborna avlider är det dock enbart den efterlevande sambon som har rätt att begära bodelning. Om sambon inte begär bodelning så kommer den att behålla bostaden. Särkullbarnen kan i det fallet inte göra anspråk på bostaden. Om den efterlevande sambon däremot väljer att begära bodelning kommer halva bostaden att tilldelas den avlidnes arvingar.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?