Särkullsbarn efterarvsrätt

2017-06-01 i Efterarv
FRÅGA
Hej,Jag och min bror är särkullbarn till min far som gifte om sig och har inte fått nya barn med sin andra fru. Hon har inte andra barn eller föräldrar i livet.När min far gick bort krävde min bror och jag ut vår laglott. Det har nu gått ett antal år och det ser ut som min fars andra fru inte har långt kvar. I en diskussion har hon sagt att vi får välja var sin sak efter henne men att allt övrigt skall gå till någon annan. Vad har vi för arvsrätt efter henne?Blir man underrättad av skattemyndigheten eller dylikt om man har arvsrätt?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline!

Som jag tolkar din fråga har alltså din far förordnat i testamente att hans maka skulle erhålla hans egendom med undantag för sina barns laglotter. Detta är helt i sin ordning med ärvdabalkens regler som innebär att eftersom ni är särkullsbarn har ni minst en rätt att få ut era laglotter vid er faders död. Resterande del är vad er fader fritt kan förfoga över genom testamente. Det framgår inte av frågan vad er fader har förordnat i testamentet till hans maka med det finns två olika scenarier som påverkar huruvida ni har arvsrätt efter henne eller inte.

Jag kommer nedan att kalla er faders maka för "styvmoder".

Ifall det i testamentet stadgades att styvmodern skulle ärva er fader med fri förfoganderätt har ni en arvsrätt efter styvmoderns frånfälle iom efterarvet efter er fader. Denna del kommer att utgöra en kvotdel av hennes totala kvarlåtenskap som motsvarar ungefär kvoten av arvet efter er fader och hennes totatal egendom. Att hon ärver er fader med fri förfoganderätt hindrar henne inte från att förbruka arvet eller liknande utan hindrar endast henne ifrån att förordna om egendomen i testamente. Alltså kan hon inte säga att ni endast får ta en sak efter hennes död eftersom ni har en lagstadgad efterarvsrätt efter er fader.

Ifall det istället står att styvmodern ärvde er far med fri äganderätt så har ni inget efterarv efter er fader och således kan hon fritt bestämma vad ni får ärva. Troligtvis föreligger ett testamente liknande scenario ett eftersom det gynnar både er styvmoder och er själva vilket är en vanlig typ av förordnande.

Jag rekommenderar er att bevaka er rätt och kontakta er styvmoder för att dels ta reda på vad testamentet faktiskt innehåller och ifall hon redan gått bort, ta reda på vem som är bouppteckningsman och tala med denne. Vidare råder jag er att boka tid med en av våra erfarna jurister för ytterligare rådgivning ifall ni stöter på problem. Har ni ytterligare frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@lawline.se eller kommentera nedan.

Jag hoppas att jag förtydligat situationen för er!

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (812)
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt
2021-11-01 Vad får man i efterarv?

Alla besvarade frågor (97338)