Särkullebarns rätt att kräva sin laglott

2019-10-14 i Efterarv
FRÅGA
Jag har inga egna barn och min sambo har en son. Kan min sambo testamentera det som inte ingår i sonens arvslott till mig med förbehåll att hans son ska få den kvarlåtenskapen när jag dör?D.v.s. kan min sambo säkerställa att hans son ärver allt efter honom men att en del blir först efter min bortgång? Finns det något sätt att säkerställa det?Jag vill att sonen ska ärva allt, men vill samtidigt säkerställa att jag inte måste sälja vårt gemensamma hus om min sambo går bort före mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

Sambor ärver inte varandra

Precis som du verkar ha koll på så ärver sambor inte av varandra så länge det inte finns ett testamente som uttrycker en sådan vilja. För att du ska ärva av din sambo när han går bort, behöver han alltså skriva ett testamente. Han kan då skriva att han önskar att sonen avstår från sitt arv och att han istället får ut arvet som efterarv när du går bort.

Din sambos son kan ändå kräva ut en del av arvet

Din sambos son har dock ändå rätt att direkt kräva ut den del av arvet som kallas laglott. Laglotten är hälften av arvet som han hade fått om testamentet inte hade funnits. Eftersom din sambo bara har en son, skulle all hans egendom tillfalla sonen ifall inget testamente skrivits. Därmed blir arvslotten i detta fall hälften av all egendomen som din sambo lämnar efter sig (7 kap 1 § ÄB). För att kräva ut arvslotten måste sonen begära att jämka testamentet inom 6 månader från det att han får del av det (7 kap 3 § ÄB). I sådana fall skulle ni alltså ärva hälften var. Sonens andra hälft får han precis som enligt testamentet som efterarv först när du går bort.

Hur efterarvet beräknas

Det arv som sonen får när du går bort, kallas alltså efterarv. Efterarvet är inte en fast summa utan en andel av det du lämnar efter dig, din kvarlåtenskap. För att beräkna den andelen så beräknas hur stor del av din kvarlåtenskap som utgörs av den kvarlåtenskap som du ärvde av din sambo (3 kap 2 § 3 st ÄB).

Sammanfattning

Oavsett vad som står i testamentet så har din sambos son alltså rätt till hälften av arvet från sin pappa direkt vid hans bortgång, så länge han begär jämkning av testamentet. Gör han inte det, tillfaller hela arvet alltså dig och sonen får ut sin pappas arv först vid din bortgång, så som ni önskar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (663)
2020-02-20 Make som ärver med fri förfoganderätt har inte rätt att testamentera egendom som ska tillfalla den först avlidna makens arvingar
2020-02-16 Arv då föräldrar är ogifta resp. gifta
2020-02-15 Efterarvsrätt vid värdeökning i förmögenhetsmassan
2020-02-15 Beräkning av efterarvsrätt

Alla besvarade frågor (77210)