Särkullebarns laglott

Hej.

Jag har en fråga ang arvsrätt. Jag är särkullebarn och min fars enda barn, jag har inte vuxit upp med honom. Nu har han gått bort. Och efterlämnar sig en fru sedan många år, och mig. Det finns en sommarstuga och en bostadsrätt men vad jag vet inga kontanta medel. Ett gåvobrev på halva sommarstugan till frun, och ett äktenskapsförord där allt som frun äger och eller kommer äga ärva mm är enskild egendom. Kan jag få ut min Laglott eller hur ser detta ut?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Vid en makes död ska först en bodelning ske se 23:1 2 st ÄB. Det är dock upp till den efterlevande om denna vill bodela eller inte, se 12:2 Äktenskapsbalken (ÄktB). En bodelning innebär att giftorättsgods delas lika mellan makarna. Du nämner att allt som makan kommer äga och äger är enskild egendom. Ifall något ur din fars egendom är att betrakta som giftorättsgods (dvs inte enskild egendom, se 7:1 och 7:2 ÄktB för närmare beskrivning om begreppen enskild egendom samt giftorättsgods) kan det tänkas att makan vill bodela. Efter bodelningen ska kvarlåtenskapen fördelas.

Särkullebarn har rätt att få ut sitt arv direkt ur kvarlåtenskapen, se 3:1 Ärvdabalken (ÄB). Laglotten är halva arvslotten, och bröstarvingar till den döde har alltid rätt till laglotten, se 7:1 och 7:3 ÄB. Enklast är att du vid bouppteckningen begär att få ut din laglott. Laglotten är för övrigt endast intressant on du inte ur kvarlåtenskapen får åtminstone hälften av vad du skulle ha ärvt om inget skänkts/testamenterats bort. Om egendom testamenterats bort och det kränker din laglott , måste du jämka testamentet inom 6 månader , se 7:3 ÄB.

Vänligen

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000