Särkullbarns rättigheter till arv

Hej

Jag är särkullbarn till min pappa som gick bort i februari. För två år sedan var han nära att dö och jag fick då frågan från min halvsyster om jag ville ha min del av arvet. Det skulle i så fall betyda att hennes mor skulle behövs sälja. Jag svarade att jag ville ha arvet, om han skulle gå bort. Tre månader senare, när pappa tillfrisknat sålde de huset och upprättade inbördes testamente som gjorde alla hans frus tillgångar från den dagen till enskild egendom. I februari, strax efter pappas bortgång köpte hans hushåll en ny bil. Vad har jag för rättigheter om de gemensamt och avsiktligt fört över tillgångar från min pappa till hans änka och därigenom till mina halvsyskon?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler för vad som gäller i ett äktenskap när ena maken gått bort finns i Äktenskapsbalken (förkortas ÄktB), se här. Regler för arv finns i Ärvdabalken (förkortas ÄB), se här.

Bodelning

När din pappa gått bort upplöses hans äktenskap med frun, enligt ÄktB 1 kap. 5§. När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske där din pappa och fruns egendom fördelas mellan dem, ÄktB 9 kap. 1§ 1 stycket. I bodelningen ska din pappas och fruns giftorättsgods ingå, enligt ÄktB 10 kap. 1§. Enligt 7 kap. 1§ ÄktB är all egendom giftorättsgods förutom enskild egendom.

Något kan bli enskild egendom genom att din pappa och frun skriver att viss sak ska vara enskild egendom i äktenskapsförord. En sak kan även bli enskild egendom genom att någon av dem ärver något genom testamente eller får en gåva, med villkoret att saken ska vara enskild egendom. Detta framgår av ÄktB 7 kap. 2§. Fruns tillgångar kan alltså inte bli hennes enskilda egendom från den dagen de upprättar ett inbördes testamente. Din pappa kan ha testamenterat en del av hans tillgångar till frun som enskild egendom, men de blir då inte enskild egendom förrän den dagen din pappa gått bort och frun får ut detta arv.

Redovisningsskyldighet i samband med bodelning

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena för dagen då din pappa gått bort, ÄktB 9 kap. 2§ 1 stycket. Det betyder att allt giftorättsgods som din pappa och hans fru hade då din pappa gick bort ska tas med i bodelningen. Enligt ÄktB 9 kap. 3§ är din pappas fru sedan skyldig att redovisa för all den egendom (dvs. allt deras giftorättsgods) som ska ingå i bodelningen tills bodelningen är genomförd.

Frun har med andra ord en skyldighet att visa vad hon gjort med sitt och din pappas giftorättsgods som hon har hand om fram tills dess att bodelningen är klar. Det innebär alltså att om din pappas hushåll har köpt bilen för pengar som ska ingå i bodelningen måste de visa detta. Värdet av bilen kommer då att räknas med i bodelningen och din pappas del i bodelningen kommer därmed inte att påverkas. Samma sak gäller om frun eller halvsyskonen på något annat sätt för över egendom från din pappa till dem för att minska din pappas del innan bodelningen är klar.

Om din pappas hushåll har köpt bilen för egendom som inte är giftorättsgods, och alltså inte ska ingå i bodelningen, har de inte gjort något fel juridiskt.

Jämkning av testamente

När bodelningen genomförts ska din pappas kvarlåtenskap (kvarlåtenskap=den egendom han fått efter bodelningen och eventuell enskild egendom som han har) delas mellan dig och dina halvsyskon, 2 kap. 1§ ÄB. Utgångspunkten är att kvarlåtenskapen delas i lika stora delar mellan alla barnen. Man brukar då säga att ni får ut era arvslotter.

Om din pappa valt att testamentera bort egendom till hans fru eller dina halvsyskon har du ändå rätt att kräva ut din laglott, 7 kap. 1§ ÄB. Din laglott är enligt samma paragraf hälften av arvslotten, dvs. hälften av det du skulle fått om din pappa inte haft ett testamente och alla tillgångar skulle delats enligt den vanliga arvsordningen. Om den egendom som är kvar när allt delats ut enligt testamentet inte räcker för att du ska få ut din laglott måste du begära att testamentet ska jämkas för att du ska få ut laglotten, 7 kap. 3§ ÄB. Då kan det vara så att dina halvsyskon, frun och andra som fått del i testamentet måste dela med sig av deras arv för att du ska nå upp till din laglott.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har du alltså rätt att kräva att din pappas fru redovisar för vad som hänt med hennes och din pappas giftorättsgods innan bodelningen är gjord. Den egendom som spenderats eller getts bort fram till dess kan alltså tas med i bodelningen ändå. Du har vidare rätt att få ut din laglott även om din pappa skulle ha testamenterat bort all eller en stor del av sin egendom. För att få ut din laglott måste du begära jämkning av testamentet.

Hoppas att detta svarade på din fråga.

Skulle du vilja ha mer hjälp med vad som gäller kring din pappas arv skulle jag rekommendera att du bokar en tid hos Familjens Jurist, det kan du göra här: lawline.se/boka.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”