Särkullbarns rätt till laglott vid tesamente

Min far dog nyligen och han är omgift och hans fru har 3 barn och vi är 2 syskon. Det finns ett testamente som ger henne rätt att behålla alla tillgångar tills hon går bort och först då får vi barn ärva det som finns.

Kan hans fru i princip göra vad hon vill med alla tillgångar även min pappas del? Kan hon skänka pengar till sina barn? Om hon träffar en ny man kan dom då i princip spendera alla pappas tillgångar o hennes?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt finns det två olika successionsformer, dessa är arv och testamente och regler om dessa återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Arv fördelas enligt den legala arvsordningen, vill man att sin kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt kan man, med några få undantag, göra det genom testamente. De viktigaste av dessa undantag är bröstarvingars rätt till laglott och basbeloppsregeln som gäller för makar och sambos. Du och ditt helsyskon har alltså rätt till hälften av arvslotten, detta utgör er laglott, se 7:1 ÄB. Resterande del av arvslotten kan din far testamentera bort om han vill. Detta betyder alltså att din fars testamente är ogiltigt i den delen det kränker din och ditt syskons laglott och ni kan därför klandra testamentet. Anser en arvinge att ett testamente (eller ett tillägg) är ogiltigt måste denna klandra testamentet, 14:5 ÄB. Klander ska ske inom sex månader från delgivning och sker genom att arvingen väcker talan mot testamentstagaren vid allmän domstol. Viktigt att poängtera är att klander endast gäller för den arvinge som inlett rättegången, dvs är ni flera som vill klandra testamentet måste samtliga väcka talan vid allmän domstol. Om klandertalan inte väcks eller om talan ogillas blir testamentet gällande trots ett eventuellt formfel. Vid en klandertalan och rättegång är det testamentstagaren som har bevisbördan för att testamentet upprättats i enlighet med formkraven.

Klandrar ni testamentet blir detta inte gällande mot er och då återgår man till den legala arvsordningen. I 3:1 ÄB anges att om en make har barn från ett tidigare äktenskap, så kallade särkullbarn, har dessa rätt att plocka ut sitt arv direkt. Väljer särkullbarn istället att vänta med att ta ut sitt arv tills den efterlevande maken har gått bort är detta okej. I sådana fall innehar den efterlevande maken pengarna med fri förfoganderätt vilket innebär att det inte är möjligt att testamentera bort egendomen, att spendera pengarna är dock tillåtet. Viktigt att komma ihåg är att man vid sekundosuccession har rätt till en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap och inte till ett visst bestämt belopp.

Med Vänliga Hälsningar,Mikaela NordhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning