Särkullbarns rätt till laglott

Hej!

Min far och dennes sambo har skrivit ett testament där "att den av oss som överlever den andra, skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap" ... "efter bådas vår bortgång skall den då kvarstående behållningen delas mellan våra barn på..."

Min far har nyligen gått bort, det finns inga gemensamma bara, men vi är tre särkullebarn. Två på min fars sida och en på hans sambos sida.

Kan min bror och jag kräva ut vår laglott/arvslott direkt? Innebär svaret från boupptäckningen "Testamentesgodkännande med förbehåll för laglott. ... godkännes av mig till alla delar, under förutsättning att laglott utgår" detta?


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 1 § Ärvdabalken utgör 50 % av din fars kvarlåtenskap bröstarvingarnas (barnens) laglott. Om du och din bror vill få ut eran laglott direkt, ska ni begära jämkning i testamente (7 kap. 3 § Ärvdabalken). Detta innebär att 50% av din fars kvarlåtenskap ska tillfalla dig och din bror, och 50% av din fars kvarlåtenskap ska tillfalla sambon med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i frågan. Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död.

Dock är det viktigt att komma ihåg att om ni vill begära jämkning i testamente, måste ni göra det inom sex månader efter det ni delgivits testamentet. Ni kan begära jämkning genom att meddela testamentstagaren, i detta fall faderns sambo, om eran anspråk (7 kap. 3 § 3 st. Ärvdabalken).

Med Vänliga Hälsningar,

Megi XukthiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000