Särkullbarns rätt till laglott

2017-01-26 i Laglott
FRÅGA
HejEn bekant bor i Australien,gift med två gemensamma barn. Bekanten har tre särkullbarn, ett boende i Sverige. Bekanten har avlidit 2016-10 och i sitt testamente skrivit att hustrun och deras två gemensamma barn och två särkull barn ska ärva alla tillgångar . Bekanten utesluter barnet i Sverige och nämner inte barnets existens i testamentet. Faderskapet är fastställt 1982.Hur kan barnet klandra testamentet? Hur dyrt kan det bli att anlita en jurist i Sverige att sköta detta?Bekanten hade dubbla medborgarskap och var även svensk medborgare. Tillgångar finns även i Sverige i form av fastigheter och även i utlandet.Hustrun till bekanten vill inte medverka. Hon har skickat en kopia av testamentet till särkullbarnet i Sverige. Men sedan är det helt tyst.Vad ska särkullbarnet göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Enligt svensk rätt så har varje bröstarvinge rätt till sin såkallade laglott. Denna rätt innebär att bröstarvingen kan klandra ett testamente om testamentet inkräktar på arvingens laglott. Detta framgår av 7:1, 7:3 Ärvdabalken.

Personens fem barn, både de han hade gemensamt med sin fru och särkullbarnen är bröstarvingar. Det framgår ur 2:1 Ärvdabalken.

Laglotten ger en bröstarvinge rätt att få ut egendom till ett värde av halva sin arvslott ur den avlidnes kvarlåtenskap. Personen som har avlidit hade 5 barn, det gör att varje bröstarvinges arvslott hade varit 1/5 av den totala kvarlåtenskapen om det inte testamenterats annorlunda. Laglotten är hälften av en arvslott och det ger därmed varje bröstarvinge rätt att få ut egendom till att värde av 1/10 av kvarlåtenskapen.

Det särkullsbarn som inte får ut sin laglott kan påkalla jämkning av testamentet och utkräva sin andel, alltså 1/10 av kvarlåtenskapen. Jämkningstalan måste ske inom 6 månader från dess att han tog del av testamentet. Detta framgår ur 7:3 Ärvdabalken

Alltså - Särkullsbarnet har rätt till sin laglott enligt svensk rätt.

Jag kan tyvärr inte svara på hur mycket det kommer att kosta att anlita en jurist för ärendet, mitt råd är att kontakta en byrå som arbetar med den här sortens ärenden, de kommer kunna ge dig en mer exakt siffra.

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (828)
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?
2021-04-24 Kan man göra ett av sina barn arvlöst?

Alla besvarade frågor (92105)