Särkullbarns rätt till laglott

2016-02-19 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Har särkullbarn alltid rätt till sin laglott även om tillgångarna i boet understiger fyra basbelopp? Kan den efterlevande maken/makan kräva att fyra basbelopp finns kvar , vilket skulle innebär att särkullbarnen får vänta på arvet till dess båda makarna är avlidna?.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Precis som du skriver kan det uppkomma situationer då särkullbarnens rätt till laglott "krockar" med efterlevande makes/makas rätt till minst fyra basbelopp, i situationer då kvarlåtenskapen helt enkelt inte räcker till att täcka båda dessa krav.

Bröstarvingar som inte är makarnas gemensamma (särkullbarn) har visserligen som huvudregel rätt att få ut sitt arv vid första makens död. Men i situationer som den ovan beskrivna, går den efterlevande makens rätt till fyra basbelopp först. Detta innebär att egendom som vid en vanlig fördelning skulle ha tillfallit särkullbarnen istället tillfaller den efterlevande maken, och särkullbarnen istället får en rätt till efterarv. Detta innebär att den efterlevande maken får förfoga fritt över egendomen, men inte testamentera bort den till någon annan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (776)
2021-04-29 Kan jag få ta del av min mammas arv när min pappa har skaffat ny partner?
2021-04-28 Beräkning av kvotdel vid efterarv
2021-04-26 Hur fördelas arvet efter min farbror när den efterlevande maken avlidit?
2021-04-22 Räknas pengagåva till barn som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92105)