Särkullbarns rätt till laglott

2015-05-09 i Laglott
FRÅGA
Hej! Bara undrar hur många procent jag som särkullebarn har rätt till om jag skulle vilja ha det, då min mor gifte sig på dödsbädden och allt stod på henne?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag inte känner till alla nödvändiga förutsättningarna i ditt fall, så kan jag inte ge dig en exakt procentsumma på hur stort arv som du är berättigad. Jag beskriver därför istället de generella reglerna som gäller, där du själv sedan kan konstatera hur många procent av arvet som du har rätt till.

Reglerna om arv finns i Ärvdabalken (vilken förkortas ÄB). I 2:1 ÄB (se här) beskrivs bröstarvingarnas rätt till arv, där det framgår att varje bröstarvinge tar en lika stor lott av arvet. Matematiken är här således enkel; en ensam bröstarvinge får hela arvet, två bröstarvingar delar på arvet, tre bröstarvingar får en tredjedel vardera, osv. Denna rätt till arv kallas för arvslott.

Arvslotten är dock inte samma sak som laglotten. Arvlåtaren har som bekant en möjlighet att testamentera bort sin kvarlåtenskap till andra personer än sina bröstarvingar, om det skulle önskas. Det som då hindrar kvarlåtenskapen att helt tillfalla andra personer än bröstarvingarna är laglotten. Enligt 7:1 ÄB (se här) så utgörs laglotten av halva arvslotten. Denna halva är alltså den del av arvet som arvlåtaren inte kan förhindra att sina bröstarvingar ärver. För att återknyta till exemplet ovan, så skulle då laglotten det första fallet med endast en bröstarvinge utgöras av halva arvslotten, i det andra fallet med två bröstarvingar skulle laglotten vara en fjärdedel vardera och i fallet med tre bröstarvingar skulle laglotten vara en sjättedel per arvinge. Denna laglott är således den del av arvet som en bröstarvinge är försäkrad att erhålla vid arvet.

Det måste även påpekas att den rätt till laglott som bröstarvingen besitter inte tillfaller honom eller henne automatiskt. För att få ut sin laglott måste bröstarvingen nämligen begära jämkning av testamentet, vilket framgår av 7:3 ÄB. Det innebär i praktiken att du som särkullbarn och bröstarvinge begär till testamentstagarna att få ta del av din laglott, vilken du då har en rätt att utfå ut kvarlåtenskapen. Notera dock att denna begäran måste ske inom sex månader från det att du fick reda på testamentets innehåll efter din moders död.

Slutsatsen av resonemanget ovan är således att den procentmässiga storleken på din rätt till arv beror på hur många bröstarvingar som din mor hade, eftersom att ni delar rätten till arv er emellan, samt att du själv måste begära att få ut din laglott inom sex månader, om du inte redan erhåller motsvarande summa genom testamentet.

Med vänliga hälsningar

Johan Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81705)