Särkullbarns rätt till laglott

Hej min far dog nyligen,han var sambo sedan 40 år och de har inga gemensamma barn, vi är tre särkullebarn,har vi någon arvrätt,de har ett gemensamt hus och bil,antar att det är fars sambo som står på pappren för det,de har upprättat testamente,men vad gäller för oss

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Jag beklagar din fars bortgång. 

Enligt Sambolagen så det som är samboegendom är den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om det är införskaffat för gemensamt bruk (3 §) och inte är att anse som enskild egendom (4 §). Vid bodelningen är det samboegendomen som ingår, det som inte är samboegendom tillhör respektive part (8 och 14 §§). Parterna kan avtala att sambolagen inte ska gälla dem. 

I ditt fall finns även ett testamente, som inte framgår vad det säger men som man kan anta är till förmå för sambon. Sambor ärver inte varandra alls enligt den legala arvsordningen i Ärvdabalken (ÄB), men genom ett testamente kan den frångås. Det finns dock i ÄB ett skydd för bröstarvingar som innebär att de har rätt att få ut sin laglott (7 kap. 1 §). Laglotten är hälften av arvslotten (som finns i 2 kap. 1 §), dvs laglotten är hälften av vad ni skulle ärvt utan testamentet. Ni har oavsett vad testamentet säger rätt att få ut er laglott, men ni måste själva påkalla jämkning av testamentet för att få ut den (7 kap. 3 §). 

Utan att veta vad testamentet säger så går det inte att ge mer information än ovan, alltså att ni bröstarvingar har rätt till er laglott, men om testamentet kränker den måste ni påkalla jämkning för att få ut den. Påkallar ni inte jämkning inom 6 månader efter att ni delgetts testamentet så gäller testamentet även om det kränker laglotten. För att påkalla jämkning behöver ni inte väcka talan i domstol utan det räcker att ni tillkännager ert anspråk till testamentstagaren (er fars sambo).

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”