Särkullbarns rätt till kvarlevande makes hus

2017-11-03 i Laglott
FRÅGA
Hej!Vår fundering gäller arv i samband med särkullsbarn.Vi är i stånd med att formulera ett inbördes testamente där vi ska erhålla varandras kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och där min man ber sin son att vid ev dödsfall vänta med att ta ut sin laglott tills vi båda är döda. Vi har formulerat det så att det ska vara fördelaktigt för honom att vänta.Grejen är att om han motsätter sig detta och begär ut sin laglott direkt kan det bli svårt för mig att bo kvar.Maken är sjukpensionär och har inte fått teckna någon livförsäkring.Vår fundering är om man kan skriva i ett äktenskapsförord att tillgångarna på mina och på vårt gemensamma bankkonto skall vara min enskilda egendom vid fall av hans bortgång. Är det överhuvudtaget möjligt? Som en form av liten livförsäkring...Sen undrar vi om det finns möjlighet att någon på Lawline kunde titta igenom vårt utkast till Testamente och se om det är juridiskt hållbart. Vad skulle en sån tjänst kosta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns några olika vis ni kan gå tillväga för att undvika att du blir utan huset.

Avtal med sonen

Om din makes son vill skriva på ett avtal där han avsäger sin rätten att ärva huset innan din död så är detta den lättaste lösningen (17 kap. 2 § ärvdabalken (ÄB)). Du kan på motsvarande vis även skriva in detta i ditt testamente för tydlighets skull.

Äktenskapsförord

En potentiell lösning om sonen inte vill skriva ett sådant avtal kan vara att förordna genom ett äktenskapsförord att huset är din enskilda egendom och på så vis undvika att det tas med i bodelningen vid din makes död och därmed blir en del av arvet. Om din make är obekväm med detta kan ni förslagsvis samtidigt skriva in i ditt testamente att hans son får ärva motsvarande del av huset vid din död.

Ett problemet med detta är att det under vissa omständigheter ändå kan vara möjligt för din makes son att få ut sin laglott. En gåva som arvslåtaren (din make) ger under sin livstid under sådana omständigheter att gåvan till syfte är liknande ett testamente, riskerar nämligen att ändå räknas med i testamentet (7 kap. 4 § ÄB). Det kan definitivt hävdas att så är fallet om han genom äktenskapsförord avhänder sig värdefull egendom i form av huset, i syfte att planera för arvet.

Det finns dock en öppning för särskilda omständigheter i paragrafen. Det ska i allmänhet mycket till för att detta ska rättfärdiga en sådan gåva som annars bör räknas in i testamentet enligt paragrafen men att en efterlevande make (du) har behov av att bo kvar i bostaden kan peka i den riktningen att ett undantag skulle kunna göras. Det kan ha betydelse hur stor bostaden är. Om den är alldeles för överflödig för att det ska anses rättvist att en person bor där själv blir det nog svårt att komma undan att huset trots äktenskapsförord räknas med i testamentet.

Annan egendom till sonens arv

Om det finns annan egendom från din makes sida som kan täcka sonens laglott kan han få denna istället för att behöva sälja huset. Jag antar att huset är merparten av den egendom ni har och om han har rätt till hälften av din makes egendom så förstår jag att det säkert blir svårt att täcka detta med annat än huset.

Sista utväg

Om ingen av ovanstående metoder fungerar ska sonen anses äga hälften (eller mindre om ni kan täcka detta med annan egendom) av huset. Han har då rätt att kräva att huset säljs och att han då får ut sin andel av köpeskillingen (6 § lagen om samäganderätt).

Om du har råd kan du köpa denna del själv. I annat fall förlorar du huset men får din del av köpeskillingen att hitta annan bostad för.

Slutsats

Det kan alltså vara möjligt för er att genom avtal eller testamente se till att du får bo kvar i huset efter din makes död. Jag tycker att det är en god idé att låta en jurist hjälpa till med närmare utformningen av detta. För att komma i kontakt med våra jurister kan du maila info@lawline.se. Ange länken till denna fråga och säg att du vill ha hjälp av en jurist med att få tillstånd ett testamente, alternativt någon annan lösning som ni finner lämplig. Våra jurister tillämpar den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 677,50 kr per timme (2017). För vissa typer av uppdrag kan vi dock erbjuda fast pris. Fråga om fast pris i ditt mail för att se om detta är möjligt.

I övrigt hoppas jag att ni finner en bra lösning på detta och att mitt svaret hjälpt er en bit på vägen.

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (859)
2021-09-08 Kan man minska sin förmögenhet innan sin död så att de egna barnen ärver mindre?
2021-08-31 Hur begär man sin laglott ?
2021-08-31 Kan en förälder göra sitt barn arvlös?
2021-08-31 Testamente som utesluter bröstarvinge

Alla besvarade frågor (95697)