Särkullbarns rätt till halva bostaden vid makens död

Hej. Min styvfar har nyligen avlidit och han var då gift med min mamma sen 43 år. Han har två barn och mamma mig och min bror. Vad jag förstått ärver mamma och hans två barn vilket är logiskt. Men nu till min fråga: Mamma och styvfar ägde en bostadrätt tillsammans, hur fördelas det arvet? Mamma har vad jag förstår rätt till sin halva, men hur fördelas den andra halvan som var min styvfars? Vår familjejurist säger att särkullsbarnen ärver hela hans halva, stämmer detta verkligen? Trodde min mamma ärvde halva hans del.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det inte finns något testamente eller liknande ska din styvfars bröstarvingar ärva efter honom, alltså hans två barn (2 kap 1 § ÄB). Då det finns bröstarvingar ärver dessa hela kvarlåtenskapen och den delas mellan dem.

Enligt 3 kap 1 § ÄB ska din mamma ärva din styvfar. Hon har dock bara rätt till detta om särkullbarnen avstått från sin rätt till enligt 9 §. I 9 § står det att särkullbarn kan avstå arvet till förmån för den efterlevande maken och sedan få rätt till efterarvet efter denne. Särkullbarnen kan i detta fall alltså välja att inte ta ut sin andel nu utan när er mamma dör istället. De får då rätt till en viss andel av hennes kvarlåtenskap.

Då en make dör ska en bodelning göras (9 kap 1 § ÄktB). Vid en bodelning tar man som huvudregel makarnas giftorättsgods och delar på två, de har alltså rätt till hälften var. Ägde man en bostadsrätt tillsammans kan man säga att parterna får rätt till hälften var. Det som ska anses vara styvfaderns vid denna punkt är det som särkullbarnen sedan ärver av honom. Detta kan alltså innebära att de har rätt till halva bostadsrätten efter bodelningen. Det finns dock en undantagsbestämmelse i 11 kap 8 § ÄktB som kan ge den efterlevande maken rätt att överta parets gemensamma bostad, om man kan anses vara "den som bäst behöver den". Detta innebär dock att man måste "lösa ut" den andra parten, alltså betala denne värdet av bostadsrätten.

Sammanfattningsvis kan man säga att särkullbarnen ärver hela din styvfars förmögenhet, om det inte finns något testamente eller liknande. Detta innebär att de kan få rätt till halva bostadsrätten om inte din mamma löser ut dem genom att ge dem giftorättsgods eller pengar för samma värde. En annan möjlighet är också att särkullbarnen avstår sitt arv till förmån för din mamma enligt 3 kap 9 § ÄB och sedan får rätt till s.k. efterarv då din mamma dör.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning