Särkullbarns rätt till efterarv

2018-01-06 i Efterarv
FRÅGA
Hej!Vår far har just avlidit och det är skrivet ett testamente, att hans hustru ärver honom. Vi är tre särkullbarn.Jag undrar om vår rätt till efterarv? Enligt skatteverkets, rättslig vägledning om rätt till efterarv, står det - inget efterarv om det saknas ett förordnande om detta i testamentet. Det står inget om det, Är det så att deras gemensamma son kan snuva oss på arvet den dagen hon går bort?Mvh och tacksam
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som särkullbarn så har man alltid rätt att få ut sitt arv direkt enligt 3 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB). Där framgår att om arvlåtaren var gift och det finns en bröstarvinge (biologiskt barn) som inte är den efterlevande makens bröstarvinge (särkullbarn), så har den efterlevande maken endast rätt till dennes arvslott om han eller hon avstått från sin rätt enligt 3 kap 9 § ÄB. Sammanfattningsvis så länge ni inte avsäger er rätt till att få ut arv direkt så har ni rätt till ert arv.

I din fråga beskriver du även att det har upprättats ett testamente om att hans hustru ärver honom. Min uppfattning är att testamentet förordnat att hustrun ärver allt. Det går att genom testamente reglera om annat än det som står i lagen med undantag från bröstarvingars laglotter. Med laglott menas hälften av arvslotten vilket ett testamente aldrig får inskränka. Ni har alltså oavsett testamentets reglering rätt till laglotten (se 7 kap 3 § ÄB).

Om ett särkullbarn får ut laglotten vid den först avlidne makens död innebär det att den andra hälften av dennes arvslott genom testamente har förordnats att tillfalla någon annan. Om det i ett testamente skrivits att den efterlevande maken erhåller det med fri förfoganderätt, så har särkullbarnet rätt till efterarv vid den efterlevande makens död. I din fråga så beskriver du att det i testamentet inte står något om efterarv varav jag tolkar såsom att det inte finns någon. Rätten till efterarv är beroende av vad som förordnats genom testamentet av den först avlidne maken. En arvlåtare är fri att genom testamente förfoga över allt som inte utgör bröstarvinges laglott. Sammanfattningsvis har ni alltid rätt till era laglotter medan resten era arvslotter måste ha ett förordnande i testamente.

mvh

Therese Axén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (824)
2022-01-27 Hur beräknar man efterarv?
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor

Alla besvarade frågor (98676)