Särkullbarns rätt till efterarv

Hej.

Min mor dog 2013 och strax innan upprättades ett testamente enlig hennes vilja. Min mor var gift med en man som inte är min far. I testamentet står det att min styvfar har fri förfogande rätt till all kvarlåtenskap och om arvet till min styvfar skulle hamna i konflikt med min rätt till min laglott så önskade mamma att jag i såfall skulle avstå min laglott. Efter min styvfars bortgång skall efterarvet gå till mammas arvingar enligt lag. Om jag ändå skulle ha krävt ut min laglott skulle jag inte ha rätt till efterarv. Nu känner jag mig lite osäker på vad jag egentligen avstod från när jag godkände testamentet. Har jag helt avstått från min laglott? Tack på förhand från en osäker dotter.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

När en make dör är huvudregeln att kvarlåtenskapen ska gå till efterlevande make. Undantaget är när det finns särkullbarn som har rätt att få ut sin laglott direkt (3:1 ÄB). Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sin rätt att ta ut sin andel på en gång till förmån för den efterlevande maken. Efterlevande maken ärver då egendomen med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken kan spendera pengarna, men inte testamentera bort dem. Om särkullbarnet avstår från sin rätt att ta ut sin del direkt, har särkullbarnet då rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider (3:9 ÄB).

Det går som i ditt fall att skriva en önskan i testamente att särkullbarnet ska avstå från sin rätt att ta ut sin laglott direkt till förmån för den efterlevande maken. Det är dock helt upp till särkullbarnet om den vill göra det eller inte. Eftersom att du har valt att följa din mors önskan att avstå från din rätt att ta ut ditt arv direkt, har du rätt till efterarv när din styvfar avlider. Hur stort efterarvet blir utgörs av en kvotdel av den efterlevande makens kvarlåtenskap vid dennes bortgång. Kvotdelen motsvarar andelen som den efterlevande makes arv utgjorde i relation till efterlevande makes totala förmögenhetsmassa vid den första makens död (3:2 ÄB).

Sammanfattningsvis har du avstått från din rätt att ta ut din laglott direkt, och har då istället rätt till efterarv när din styvfar går bort. Hur stort efterkravet blir beräknas genom kvotdelar ur den efterlevande makens förmögenhetsmassa.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”