Särkullbarns rätt till efterarv

Hej,

Min mor avled 2014. Jag är enda barnet till min mor. Min mor var gift när hon dog och jag avstod från min arvslott till min mors make. Nu har min mors make avlidit. Han har Inga barn och endast två bröder I livet.

Jag undra nu om dessa två bröder har rätt att ärva eller är jag ensam bröstarvinge?

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Arvsfrågor regleras i ärvdabalken (ÄB) (1958:637) se här.

Om en bröstarvinge till den först avlidne makan som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, dvs. särkullbarn, avstår från att ta ut arv till förmån för efterlevande maken enligt 3 kap. 9 § ÄB, har denne en s.k. efterarvsrätt. Efterarvsrätten eller sekundosuccessionen som den också kallas aktiveras när arvsberättigade arvingar till den först avlidne makan måste vänta till den efterlevande makens död för att få ut sitt arv från den tidigare arvlåtaren, särkullbarn kan välja att vänta och omfattas då också av efterarvsrätten som nämnts tidigare. Dessa arvingar har ett anspråk på arv som aktualiseras först vid den efterlevande makens död, efterarvsrätten motsvarar som huvudregel hälften av kvarlåtenskap från den först avlidne makens död enligt 3 kap. 2 § första stycket ÄB. Du har alltså rätt till en efterarvsrätt vid den efterlevande makens död som motsvarar den andel Du skulle fått vid Din mors bortgång som Du istället valde att vänta med till förmån för den efterlevande maken. Som huvudregel har du rätt till efterarv motsvarande hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap.

Arvlåtarens avkomlingar (bröstarvingar) faller under första arvsklassen enligt 2 kap. 1 § ÄB. Föräldrar till arvlåtaren faller under andra arvsklassen och är att anses som arvingar enligt 2 kap. 2 § första stycket ÄB. Om föräldrarna till arvlåtaren är döda har istället deras avkomlingar (arvlåtarens syskon) istadarätt och träder in som arvingar enligt 2 kap. 2 § andra stycket ÄB. Som svar på Din fråga ärver bröderna således kvarlåtenskapen som finns kvar vid den efterlevande makens död efter att Du fått ut Din rätt till efterarv.

Om inte det vore för Din efterarvsrätt har du aldrig rätt att ärva någon som Du inte är släkt med eftersom Du inte anses vara arvinge till honom enligt 2 kap. ÄB vilken reglerar släktingars arvsrätt. Ett undantag är om den efterlevande maken saknar arvingar och Du har en efterarvsrätt som du väntat på (krav på efterarvsrätt för att 3 kap. 8 § ska aktualiseras framgår inte av lagtexten, detta är en tolkning Högsta domstolen gjorde i NJA 2005 s. 400 se här). Om 3 kap. 8 § ÄB aktualiseras skulle du, om bröderna inte fanns, istället ärva hela den efterlevande makens egendom trots att ni inte är släktingar.

Hoppas Du fick svar på Din fråga!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000