Särkullbarns rätt till arv då förälder testamenterat sitt arv till sambon

2019-05-02 i Laglott
FRÅGA
Vår far(A) har efterlämnat sin sambo(B) samt oss tre särkullbarn(C-D-E). Inga gemensamma barn finns. (A) och (B) har skrivit inbördes testamente:1. Att den av oss som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes egendom med fri förfoganderätt.2. Om A avlider först önskar A att hans särkullbarn inte skall kräva att få ut sin laglott.3. Att efter bådas vår död skall min, , kvarlåtenskap fördelas med hälften till min(B) systers tre barn samt hälften till (A:s) särkullbarn(E).4. Vad någon erhåller enligt detta testamente, eller eljest i arv efter oss, skall vara dennes enskilda egendom.(B) har begärt bodelning. (C)+(D) har i bouppteckningen framställt laglottsanspråk, (E) har avstått.Frågor:1 Vad har vi (C) och (D) rätt till för arv? Bara laglotten nu, eller kan vi också kräva resterande arvslott när (B) gått bort?2. Enligt punkt 3 ovan har kvarlåtenskapen testamenterats bort. Får man göra så när den efterlevande (B) bara fått fri förfoganderätt över den avlidnes egendom? Eller skall man tolka "min kvarlåtenskap" som bara sambons(B)?3. Vad får (E) ärva då hen avstår sin laglott nu, men är med i testamentet när (B) avlidit?4. Hur påverkar punkt 4 arvsfördelningen?(A+B), har ett större lån med fastigheten som säkerhet. Lånet har utökats vid flera tillfällen under en 10 års period. (B) har erhållit samtliga likvider och har kvar större delen på sitt egna bankkonto. Vi anser att det är ett förtäckt arv. Kan vi hävda det?
SVAR

Hej och tack ör att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Jag kommer besvara frågorna en efter en här nedan.

Fråga 1 och 2
Eftersom er far har testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till sin sambo, och därmed er laglott, är ni tvungna att jämka testamentet för att ta del av laglotten, det vill halva arvet för er tre barn tillsammans, 7 kap. 3 § ÄB. Detta förstår jag emellertid att enbart två av er har gjort varför endast 2/6 kommer utgå till er och således 1/6 vardera då E har stått över.

Gällande den resterande delen av arvet så står det i testamentet att sambon erhåller er fars kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att sambon har rätt att disponera egendomen så länge hon är vid livet, men hon har inte rätt att testamentera bort den till någon annan.

Jag uppfattar punkt 3 som sådan att den endast gäller sambons kvarlåtenskap eftersom det annars blir motsägelsefullt av er far att endast testamentera bort sin egendom med fri förfoganderätt. Syftet med detta är helt enkelt att barnen till den som har dött ska få rätt till efterarv när mottagaren, i detta fall sambon, har dött. B har alltså testamenterat bort hälften av sin egendom till E och den andra hälften till sin systers tre barn. Det som återstår av er fars arv vid sambons död ska ska E få ta del av. C och D nämns inte i arvet varför de inte kommer får något vid B:s död.

Fråga 3
E kommer få ärva hälften av det som B lämnar efter sig då detta står i testamentet.

Fråga 4
Med förtäckt arv förutsätter jag att ni menar om dessa likvider för de lån som A och B tillsammans har tagit ska anses utgöra en del i A:s kvarlåtenskap och därmed förändra summan på den laglott ni tar ut nu. För mig låter det som att dessa likvider, eller en del av dem, bör räknas som en del av er fars kvarlåtenskap. Dock är det svårt för mig att veta eftersom jag inte vet vad avsikten med lånen var som utgjorde dessa likvider. Var de i syfte att både er far och sambon skulle ta del av dem ihop ska de absolut räknas som en del av hans kvarlåtenskap, men var tanken att sambon ensam skulle ha dem till något så är det tvärt om. Det är med andra ord en bevisfråga som ni måste reda ut med B.

Avslutning
Jag hoppas att ni fick svar på era frågor och skulle det vara så att ni har någon följdfråga är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.seså återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (671)
2019-09-01 Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?
2019-08-31 Om ett barns rätt att ta arv i en förälders vinst från bostadsrätt efter dödsfall
2019-08-31 Hur mycket kan föräldrar testamentera bort till en annan bröstarvinge?
2019-08-29 Vad har jag rätt till när det gäller arv?

Alla besvarade frågor (73005)