Särkullbarns rätt till arv

2020-12-31 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej Min far är omgift och har upprättat äktenskapsförord till fördel för sin nya fru . Han har även adopterat hennes yngsta son. Kan jag bli utan arv om far går bort före sin fru? Och om frun går bort hur blir det då? Huset står i hans frus namn.. mvh
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är ärvdabalken (1958:637) (ÄB) som reglerar frågor gällande arv. Eftersom du är en bröstarvinge till din far så innebär det att du alltid har rätt till arv efter din far. Du har alltså iallafall rätt till din laglott, vilket är hälften av arvslotten (ÄB 7 kap. 1 §). Du är dessutom ett särkullbarn, då din far har gift sig på nytt. När din far/ nya frun avlider så kommer en äktenskapsskillnad att ske. Frågor gällande äktenskap regleras i äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). I bodelningen så kommer din fars och hans frus gemensamma egendom att fördelas jämnt mellan parterna. Det som omfattas av äktenskapsförordet kommer dock inte att vara en del av bodelningen utan båda parterna får behålla det som är s.k. enskild egendom (ÄktB 7 kap. 2 §). Jag tolkar din fråga som att din far inte har enskild egendom utan att det som omfattas av äktenskapsförordet kommer att gynna din styvmor. Det innebär att all egendom som inte omfattas av äktenskapsförordet ska sedan fördelas mellan din far och hans nya fru. Båda ska ha lika mycket av detta och denna andel som tillfaller din far genom bodelningen kommer att gå till hans arvingar, dvs. dig och din adoptivbror. Din adoptivbror kommer dock att ärva först efter att hans mor har avlidit genom s.k. efterarv. Ni båda anses vara bröstarvingar och har således samma rätt till arv, vilket i detta fall innebär hälften av arvet för både dig och din adoptivbror. Samma bodelning kommer att ske även om den nya frun dör först. Din styvbror kommer då att ärva den andel som inte omfattas av bodelningen. Om huset inte är enskild egendom i och med äktenskapsförord eller någon annan föreskrift så kommer den att vara en del av bodelningen även om huset står i fruns namn.

Sammanfattning:

En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott. Vad som omfattas av en bodelning beror på vad som omfattas av t.ex. äktenskapsförord. I detta fall så är det oklart om vad som ska anses vara enskild egendom och vad som ska tillfalla en bodelning. Det som tillfaller bodelningen ska fördelas mellan makarna och det som tilldelas den avlidne maken ska fördelas till dess bröstarvingar.

Hoppas att svaret gav viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (471)
2021-12-05 Bröstarvingars arvsrätt
2021-11-29 Kan förälder göra sina barn arvslösa genom gåva till bara ett av barnen?
2021-11-17 Är ett särkullbarn arvsberättigat?
2021-11-14 Vad händer med barnens arv när en förälder gifter om sig?

Alla besvarade frågor (97678)