Särkullbarns rätt till arv

Hej. Min mamma äger en fastighet. Det gör även hennes man (inte min pappa). Jag har ett helsyskon och två halvsyskon. Om mammas man dör först så ärver mamma hans fastighet. Vad händer sen med uppdelningen av fastigheterna mellan oss syskon när mamma avlider?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Utifrån de fakta du presenterat i din fråga så utgår jag från att det inte finns något testamente för någon av parterna. Finns inget testamente så regleras frågan om hur egendom ska fördelas i anledning av dödsfall helt av Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637).  

Om din mammas man avlider innan henne så kommer din mamma att, som efterlevande maka, ärva hela kvarlåtenskapen då alla hans barn är gemensamma med mamman (3 kap, 1§). Gemensamma barn måste vänta tills den efterlevande maken/makan avlider för att få ut sitt arv, enbart om det finns särkullbarn så har de rätt att få ut sin arvslott omedelbart.

Avlider din mamma efter sin make så kommer du och ditt helsyskon endast att ärva av henne medan dina halvsyskon kommer få ut sitt efterarv från sin pappa samt sin arvsrätt från er gemensamma mamma (3 kap, 2§). Dina halvsyskons efterarv räknas ut i kvotdelar och det är sedan dessa kvotdelar av er gemensamma mammas kvarlåtenskap de får ut i arv efter sin pappa.

Kvoten räknas ut i procent och man utgår ifrån bodelningen som görs i anledning av pappans död.  Vid beräkning av kvotdelen så ser man till hur stor del av boets totala tillgångar vid dödsfallet som arvet efter pappan utgjorde.  Ett exempel ska ges för att förtydliga. Om det i boet vid dödsfallet enbart finns giftorättsgods på 1 000 000 kronor så kommer vid bodelning i anledning av dödsfall vardera part erhålla 500 000. Efterarvet för dina halvsyskon kommer vara deras pappas 500 000 delat på boets totala tillgångar, alltså 1 000 000. Då 500 000/1 000 000 är 0,5 så kommer dina halvsyskon kunna kräva tillsammans 50 % av er gemensamma mammas kvarlåtenskap i efterarv från sin pappa. Resterande kvarlåtenskap efter er mamma kommer delas lika mellan alla syskonen.

Vem som ska få rätt till just fastigheten är svårare att besvara. Har inget testamente upprättats så är huvudregeln att man ärver en viss summa, eller har rätt till en viss kvot, inte specifik egendom. I vissa fall så kan en arvinge har förtur att ärva, alternativt köpa ut om det behövs, vad som tillhört den man ärver utav (3 kap, 5§). Dock så aktualiseras detta inte då er mamma var ägare till fastigheten och ni alla ärver henne. Arvet beräknas således på en viss summa, inte en specifik egendom och det går inte att säga att någon har rätt att ärva just fastigheten. 

Vänligen, 

Sanna LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”