Särkullbarns rätt och efterlevandes möjlighet att bo kvar i hus

2017-10-09 i Efterarv
FRÅGA
Är gift . Har ett barn från tidigare äktenskap- samt fyra barnbarn. Min make har tre barn från tidigare äktenskap. Han har två barnbarn. Vi har skrivit äktenskapsförord där det som han äger skall ärvas av hans barn resp. det som jag äger skall ärvas av mitt barn. Fråga 1: Om jag dör först , ärver hans barn mig då? (vi har ju skrivit äktenskapsförord om arvet ) Fråga 2: Vi bor i en fastighet som ägs av honom, kan vi skriva i testamente-äktenskapsförord att jag skall bo kvar ett år efter hans bortgång (för att hitta annat boende) ? Eller kan hans barn tvina mig att flytta omgående när han dör??Tack!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Äktenskapsförord används för att bestämma vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Det som utmärker enskild egendom är att den inte ingår i en eventuell framtida bodelning, alltså i den egendom ni som makar ska dela upp mellan er om ni till exempel skiljer er eller någon av er går bort (7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Det som inte är enskild egendom kallas giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord avgör alltså inte direkt vem som ärver vad, det avgör endast vilka delar av den avlidnes kvarlåtenskap (den egendom som tillhör den avlidne) som ska ingå i bodelningen.

Ärver hans barn dig?

Angående din första fråga ska sägas, att din mans barn inte kommer ärva dig. Om det du äger utgör giftorättsgods, kommer det dock ingå i en bodelning. Eftersom dina barn inte är era gemensamma barn, kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter dig direkt. När sedan din make avlider, kommer det han ärvde av dig att tillfalla dina barn, om de inte redan fått hela sitt arv. Dina barn kommer alltså ärva dig i dess helhet. Ni har dock skrivit ett äktenskapsförord, varför jag antar att ni avtalat att er egendom ska vara er enskilda egendom. Om du avlider först kommer alltså inte din egendom ingå i en bodelning, utan dina barn kommer ärva all din kvarlåtenskap direkt. De ärver direkt eftersom de inte är era gemensamma barn.

Kvarlevande make har dock rätt att behålla summan av fyra prisbasbelopp.

Kan du bo kvar i huset?

Angående din andra fråga om rätt att bo kvar i huset ska sägas, att om ni avtalat att din makes hus ska vara enskild egendom, har hans barn rätt att få huset vid hans bortgång, eftersom de inte är era gemensamma barn. Har ni inte avtalat att huset ska vara enskild egendom är det giftorättsgods, och ska ingå i en bodelning. Hans barn ärver honom dock ändå eftersom de inte är era gemensamma barn. Din make kan givetvis testamentera huset till dig, men du måste ändå ha möjlighet att ekonomiskt "lösa ut" hans barn. Hans barn kan välja att avstå sitt arv tills du går bort, men det är inget de kan tvingas att göra.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (821)
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor
2022-01-09 Hur blir arvsordning när det inte finns några bröstarvingar? Vad är en efterarvinge?
2021-12-31 Hur räknar jag ut min arvsrätt?
2021-12-30 Fördelning av arv mellan syskon när en av föräldrarna inte är gemensam

Alla besvarade frågor (98494)