Särkullbarns rätt att ärva efter den efterlevande maken

2019-02-18 i Efterarv
FRÅGA
Medan min fru levde lät vi upprätta ett testamente pga att hon hade ett barn före äktenskapet, vi hade också ett gemensamt barn. När min fru avled avstod hennes barn på min frus önskan att ta ut sin laglott om hon skulle gå bort före mig detta för att jag skulle kunna bo kvar i vår gemensamt ägda bostad. I testamentet står att den som överlever den andre skall erhålla den först avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Vidare står att efter bådas vår död skall den del av kvarlåtenskapen som härrör från min enskilda egendom endast tillfalla vårt gemensamma barn.Vad jag nu undrar är hur fördelningen av kvarlåtenskapen blir efter min död, är det beloppen i bouppteckningen efter min fru som gäller eller det aktuella värdet av dödsboet Om exempelvis mitt banktillgodohavande ökat får då min frus barn även ärva del av ökningen. Det kan ju också vara så att värdet på bostaden ökat eller kanske minskat under tiden, vad gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att barnen (bröstarvingarna) ärver med lika lott enligt 2 kap. 1 § ÄB. Är den avlidna däremot gift ärver den efterlevande maken innan gemensamma barn, enligt 3 kap. 1 § 1 st. ÄB. Särkullsbarn dvs. barn som är ena förälderns ensamma, ärver däremot direkt från efter sin förälder. Ett särkullsbarn kan däremot välja att avstå från sitt arv med fördel för den efterlevande maken, enligt 3 kap. 9 § ÄB. Det är detta som har skett i ditt fall.

När du dör ska först ett arvskifte ske efter den först avlidna maken. För att räkna ut arvet efter maken tar man kvotvärdet på värdet av vad den efterlevande maken fick i fri förfoganderätt vid den först avlidna maken, dvs. friförfoganderätt / totalt värde. Ex. Säg att den först avlidna maken hade 300 000 kr. Du fick 150 000 kr efter bodelning som du äger med full äganderätt samt 150 000 kr i arv som du äger med fri förfoganderätt. Kvotdelen är då 150 000 / 300 000 = 50 % (Exemplet syftar på när makarna inte hade någon enskild egendom utan endast giftorättsgods). Denna kvotdel delas sedan i den efterlevande makens kvarlåtenskap. Barnen får således 50 % av din kvarlåtenskap i arv från den först avlidna maken (detta är huvudregeln).

Har däremot din kvarlåtenskap ökat i värde efter den först avlidna makens frånfälle, och denna ökning beror på arv, gåva, testamente eller härrör sig från förvärvsarbete ska ökningen läggas till den efterlevande makens arvingar, enligt 3 kap. 4 § ÄB. Detta innebär att ökningen tas undan från arvskiftet efter din fru och tilldelas endast ditt barn.

Sammanfattningsvis kan sägas att efterarvet från din fru beräknas utifrån en kvotdel av vad du fick efter henne. Ett visst belopp kan däremot undantas vid beräknandet av kvotdelen om ökningen av kvarlåtenskapen berott på arv, gåva, testamente eller förvärvsinkomst. Ökning på bostaden ingår ej i bestämmelsen om förkovran utan kommer tilldelas båda barnen. Arbetsinkomsten kommer dock kunna tas undan och endast tilldelas ditt barn.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (619)
2019-09-13 Får man gåva bort egendom vid fri förfoganderätt?
2019-09-06 Rätt till efterarv
2019-08-31 Minskat efterarv på grund av gåva
2019-08-27 Efterarv och särkullbarn

Alla besvarade frågor (72873)