Särkullbarns möjlighet av samäganderätt med styvförälder

2017-09-26 i Bodelning
FRÅGA
Jag är särkullbarn, pappa har bara mig och hans fru har inga barn. Jag kommer att ärva utav min far som ända arvinge. Om de inte skriver ett testamente, hur kan jag se till att pappas fru kan bo kvar i huset om min pappa går bort först? Jag vet att jag kan avstå min arvslott till hennes fördel men finns det något annat vi kan göra ang. boendet? Kan jag ta över min pappas del i huset och äga det tillsammans med henne och låta henne bo kvar? Vad ska vi göra för att den lösningen ska gälla?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Så som jag uppfattat situationen så är huset i fråga inte din fars enskilda egendom utan det är giftorättsgods vilket innebär att husets värde vid en bodelning efter din fars död kommer att delas lika mellan makarna.

Precis som du säger så kan du avstå din arvslott till hennes fördel enligt 3 kapitlet, 9 § ärvdabalken. Du kommer då att ärva den andel av din fars dödsbo du egentligen skulle haft rätt till vid hennes död.

När din styvmor sedan avlider så kommer du att ärva den andel av hennes dödsbo som utgjorde din fars andel. Exempel:

Din fars kvarlåtenskap uppgår till 10.000 kr
Din styvmors del av giftorättsgodset till densamma, 10.000 kr
50% av din styvmors egendom efter bodelningen utgörs av din fars kvarlåtenskap och det du egentligen har rätt att ärva. Om du avstår från din arvslott till din styvmors fördel så har du rätt till denna andel av hennes kvarlåtenskap när hon avlider enligt 3 kap. 2 § ÄB.

I lagen stadgas också en rätt för arvingar att på sin lott få egendom från den make som man ska ärva efter vid bodelning efter sist avliden make, detta enligt 3 kap. 5§ ÄB. I ditt fall då att du vid din styvmors död har rätt till den andel av huset som din far ägde. Om din styvmor har arvingar så har de dock rätt att göra samma anspråk på hennes del av huset till sin del av arvet.

Om du inte vill avstå från ditt arv till fördel för din styvmor så kan du göra anspråk på din fars andel av huset till din lott (enligt ovan) vid hans dödsfall och sedan samäga huset med din styvmor. Lagen om samäganderätt är dispositiv, ni kan alltså själva komma överens om vad som ska hända med huset när din styvmor avlider eller inte vill bo kvar. Annars kommer ert förhållande att regleras av samäganderättslagen vilken då kommer utvisa hur stor del av huset ni äger vardera samt vad som krävs för att man ska få sälja sin andel. I normalfallet så krävs samtliga delägares samtycke för detta, se lagen om samäganderätt 1-3 §§.

Hoppas detta ger svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Johan Luca
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2838)
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?

Alla besvarade frågor (94588)