Särkullbarns laglott vid testamente

2016-11-22 i Laglott
FRÅGA
Min mor har avlidit, hon har 480 000 kr på bank, Far lever och har 330 000 kr samt ett hus som värderas till ca 1.200 milj efter skatt och en stuga som värderas till 450 000 efter skatt. Gemensamma tillgångar blir 2 400 000 kr. Jag är bröstarvinge efter mor och far medan jag har 2 halvsyskon efter mor. Hur fördelas arvet, hur tas det ut? Det finns ett testamente där det står att allt går till den efterlevande parten och sedan delas lika mellan alla 3 barnen. Vad gäller med arvslott och laglott ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 23kap. 1§ 2st. Ärvdabalken stadgas att om en person som varit gift går bort ska det upprättas en bodelning enligt bestämmelserna i Äktenskapsbalken. Enligt 10kap. 1§ Äktenskapsbalken är det makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. Förutsatt att egendomen som du räknar upp är giftorättsgods blir fördelningen efter en bodelning 1 200 000kr till vardera make.

Huvudregeln enligt 3kap. 1§ 1st. Ärvdabalken är att den efterlevande maken ärver hela kvarlåtenskapen(i detta fall 1 200 000kr, din mors del från bodelningen) med fri förfoganderätt. Enligt ovannämnda paragraf har dock särkullbarn(i detta fall halvsyskonen)rätt att få ut sin arvslott direkt, om de inte avstår från sin rätt enligt 3kap. 9§ Ärvdabalken.

I ditt fall finns det ett testamente som föreskriver att hela kvarlåtenskapen ska gå till den efterlevande maken och sedan delas lika mellan barnen. Testamentet inskränks dock av särkullbarnens rätt till laglott. Enligt 7kap. 1§ Ärvdabalken är laglotten hälften av arvslotten. Barnens arvslott i detta fall är 1 200 000kr/3 = 400 000kr (kvarlåtenskapen av modern/med antal barn). Alltså är laglotten 400 000kr/2 = 200 000kr. För att de ska få ut sina laglotter krävs enligt 7kap. 3§ Ärvdabalken att de påkallar jämkning av testamentet.

Fördelningen enligt testamentet blir alltså följande: 200 000kr vardera till dina halvsyskon och 800 000kr till din far med fri förfoganderätt. Den här fördelningen förutsätter att halvsyskonen påkallar jämkning av testamentet och att de ej väljer att avstå från sin rätt att ta ut arvet direkt.

Hoppas att det här gav svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (772)
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?
2020-10-18 Hur långt sträcker sig rätten till laglott?
2020-10-14 Hur gör man för att begära ut sin laglott?

Alla besvarade frågor (85316)