Särkullbarns kvarstående arv när efterlevande maka går bort

2019-09-27 i Efterarv
FRÅGA
Hej. När min man gick bort fick hans barn (särkullsbarn) ut sin laglott. Nu undrar jag vad som händer när jag går bort. Ska de då ha ut resterande arvsbelopp eller ärver de även mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkter

Utifrån omständigheterna i din fråga kommer jag utgå från att din man skrev ett testamente där du stod som testamentstagare, alltså mottagare av arvet. Jag kommer även utgå från att du ärvde med så kallad fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt är huvudregel om det inte står något annat i ett testamente och i dessa fall har en avlidnes egna arvingar rätt att få ut hela sitt arv när testamentstagaren avlider.

Rätt till efterarv

Laglotten som din mans särkullbarn ärvde vid din hans bortgång utgjorde hälften av den så kallade arvslotten. Det betyder att de ärvde hälften av vad de hade ärvt om ett testamente inte funnits (7 kap. 1 § ÄB). Precis om du beskriver i din fråga ska din mans särkullbarn ärva resterande del av arvet när du går bort, vilket även kallas efterarv. Efterarvet är dock inte ett fast belopp, utan utgör istället en viss andel av din egendom. Andelen motsvarar förhållandet mellan vad du ärvde från din man och din totala egendom efter arvskiftet. (3 kap. 2 § 3 st. ÄB).

Exempel på efterarv

Som exempel kan vi säga att din man vid hans bortgång hade en total egendom på 500,000 kronor och att han hade två särkullbarn. Särkullbarnen fick ut till sin laglott vid din mans bortgång, vilken utgjorde 125,000 kronor var (hälften av arvslotten). Resterande 250,000 kronor ärvde du av din man, men bara med fri förfoganderätt. Säg att du efter arvskiftet hade en total egendom på 750,000 kronor. Arvet från din man utgjorde därmed en tredjedel av din totala egendom (250,000 kronor av 750,000 kronor).

Din mans särkullbarn skulle i detta exempel ha rätt till ett efterarv på en tredjedel av din egendom när du går bort. Skulle du vid din bortgång ha kvar egendom till ett värde av 300,000 kronor, skulle alltså din mans särkullbarn tillsammans ärva 100,000 kronor medan dina egna arvingar ärver resterande 200,000 kronor.

Slutsats

Utifrån hur jag uppfattat din situation kommer din mans särkullbarn inte ärva ett fast resterande belopp, utan de kommer istället få rätt till en viss andel i den egendom du lämnar vid din bortgång. Om jag dock uppfattat några omständigheter fel får du gärna skriva en till fråga där omständigheterna förtydligas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (678)
2020-05-31 Efterarv, halvsyskon och fördelning av arv
2020-05-24 Efterarvsrätt vid värdeminskning i förmögenhetsmassan
2020-05-23 Efterarvsrätt efter testamenterad egendom
2020-05-23 Har jag rätt att ärva när min avlidna systers make avlider?

Alla besvarade frågor (80562)