FrågaFAMILJERÄTTBodelning12/02/2022

Särkullbarns egendom i en bodelning

Vad ska jag tänka på vid min skilsmässa?

Jag har en dotter på 16 år som inte han jag är gift med är far till.

Och vi har en gemensamt köpt bostadsrätt och han har även bil som jag ej har körkort till och inte använder.

Måste vi dela upp min dotters möbler vid separationen eller har hon rätt att få med dom vid skilsmässan ?

Tacksam för svar

Ia

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bodelningen ser ut efter skilsmässan med hänsyn till specifik egendom, så som din dotters möbler och så vidare. Detta är en familjerättslig fråga, så jag kommer att börja med att förklara hur det systemet är uppbyggt, och sedan använda den informationen på vad jag känner till om ditt fall.

Äktenskapsbalken

Skilsmässa regleras i äktenskapsbalkens 5 kapitel under rubriken "äktenskapsskillnad". Äktenskapsskillnad är bara ett annat ord för skilsmässa. Bodelning regleras dock särskilt i äktenskapsbalkens 10 kapitel. 10 kap. 1 § äktenskapsbalken säger att i en bodelning ingår giftorättsgods. Enligt 7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken är giftorättsgods all makarnas egendom med undantag för det som uttryckligen har undantagits som enskild egendom. 7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken beskriver vad som är enskild egendom.

Detta innebär att i princip allt ni äger med undantag för den enskilda egendomen ska ingå i bodelningen. Ytterligare undantag till det finns i 10 kapitlet 2 § äktenskapsbalken som säger att kläder och personliga presenter får undantas bodelningen.

Själva bodelningen går till så att först görs en andelsberäkning (11 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Enligt 11 kapitlet 2 § äktenskapsbalken går det till så att man räknar ut makarnas vardera giftorättsgods, alltså ska du beräkna värdet på ditt giftorättsgods (dvs. den egendom som är din) och din make räknar ut värdet på sitt giftorättsgods. Från detta värde räknar man sedan av ens egna skulder, men bara de skulder som fanns när talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det värde som vardera make har kvar slås ihop till en summa som sedan delas på hälften.

Efter detta görs en lottläggning (11 kapitlet 7 § äktenskapsbalken). Detta innebär att giftorättsgodset delas ut mellan er två makar. Den make som har störst behov av bostad eller bohag (möbler o.s.v.) har rätt att få det i bodelningen (11 kapitlet 8 § äktenskapsbalken).

Aktuellt fall

Dotterns möbler

För att besvara din huvudsakliga fråga kan jag säga att du inte behöver dela upp din dotters möbler med din make vid bodelningen. Detta följer av 11 kapitlet 8 § äktenskapsbalken. Din dotters möbler har du ett större behov av än din make.

Bostadsrätten

Den har ni köpt gemensamt och äger därmed hälften var av, och detsamma avseende eventuell skuld på bostadsrätten (alltså lånet). Vill du bo kvar där kan du argumentera att du har ett större behov av den i och med att du har en minderårig dotter du har ansvar för (återigen 11 kapitlet 8 § äktenskapsbalken). Detta innebär dock att värdet på hans halva av bostadsrätten avräknas på din lott, vilket innebär att beroende på hur stor lott du har kan det leda till att du inte har rätt till mycket annat alls i bodelningen, eventuellt att du får betala din make den överskjutande delen för bostadsrätten.

Bilen

Nu vet jag inte om den är köpt tillsammans eller ej, men huvudregeln enligt 11 kapitlet 7 § äktenskapsbalken är att man i lottläggningen får behålla sin egen egendom. Har din make köpt bilen själv ska han behålla den efter bodelningen. Är den köpt gemensamt och det är så att din make har mer egendom att bidra med till bodelningen så har han rätt att bestämma vad du ska få från honom (11 kapitlet 9 § äktenskapsbalken). Han får dock enligt samma paragraf inte ge dig något som vore uppenbart olämpligt, vilket bilen absolut är då du inte har körkort. Den måste han därmed behålla om inte ni kommer överens om annat.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Tveka inte att vända dig till Lawline med ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000