Särkullbarns efterarv

2017-11-09 i Efterarv
FRÅGA
Huvudregeln?Min mor gick bort 2016, var gift,fanns inget testamente, bodelning är gjord efter henne. Jag gjorde inget arvskifte så länge hennes man levde ( är inte min far). Dom hade inga barn tillsammans. Nu har maken också gått bort, och bodelningen efter honom också gjord. Och det blir hans brorsbarn 2 st som ärver honom. Så nu skall vi göra ett arvskifte. Och dom säger att vi skall lösa detta genom huvudregeln. Då är min fråga vad det innebär? Skall allt delas på 3 eller blir det 2/3 till mig eftersom jag inte har tagit ut mors giftorätt? Tackar på förhand
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du avstod från ditt arv till förmån för efterlevande make (din mors man) har du rätt att få efterarv nu när efterlevande maken också har gått bort enligt 3 kap. 2 och 9 §§ Ärvdabalken.

Efterarv
Du ska få ditt efterarv innan arvingarna (brorsbarnen) får sin del. Efterarvet ska motsvara samma andel som du skulle fått av din mor. Då jag inte vet hur mycket du skulle fått i arv efter din mor eller hur mycket kvarlåtenskap det rör sig om, så tar jag ett exempel för att förklara efterarvsandelen.

Exempel: Din mor går bort och efter bodelning får din mor och hennes make 100 000 kr vardera. Om du är enda barnet ska du ärva allt efter din mor men eftersom du avstår från arvet ärver hennes make det. Maken har nu totalt 200 000 kr (bodelning + arv). Din efterarvsandel motsvarar då 100 000/200 000, dvs. 1/2. När maken går bort har du alltså rätt till hälften av hans kvarlåtenskap och resterande får brorsbarnen dela på.

Vad för huvudregel som brorsbarnen pratar om kan jag tyvärr inte svara på men det är efterarv du ska få och hur du räknar ut det kan du se i exemplet ovan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (803)
2021-09-28 Särkullbarn och efterlevande makes arvsrätt
2021-09-22 Finns rätt till efterarv i förmånstagarförsäkring?
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (95951)