Särkullbarns arvsrätt

2019-05-31 i Laglott
FRÅGA
Hej,har ett gammalt testamente jag undrar om det gäller om jag/vi vill begränsa ett särkullsbarns arv det står så här: Undertecknande äkta makar XXX XXXXXXXXX och XXXX XXXXXXXXX,förklarar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente vara, att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.Efter bådas frånfälle är det vår önskan, att kvarlåtenskapen tillfaller vårt gemensamma barn XXXX XXXXXXXXX.Vad vårt barn erhåller i arv efter oss skall, jämte avkastningen därav, utgöra mottagarens enskilda egendom.Det är Fonus juridiska avdelning som har upprättat detta. Tacksam för svar Mvh Lars Johansson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du vill veta mer om reglerna kring särkullsbarns arvsrätt och om denna går att begränsa. Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Enligt svensk rätt ska arvlåtarens kvarlåtenskap fördelas mellan bröstarvingarna (2 kap 1 § ÄB). Regeln kan sättas åt sidan genom testamente, vilket har skett i fallet. En bröstarvinge kan dock inte göras helt arvslös utan har alltid rätt till sin laglott.

Testamente
Varje bröstarvinge har rätt till sin laglott. Denna utgör hälften av arvslotten och kan inte inskränkas genom testamente (7 kap 1 § ÄB). Har ett testamente som inskränker laglottsrätten upprättats kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott under förutsättning att det sker inom 6 månader från det att bröstarvingen blivit delgiven testamentet (7 kap 3 § ÄB). Jämkning påkallas genom att man väcker talan i domstol eller genom att man meddelar testamentstagaren om sitt anspråk.

Slutsats
Detta betyder alltså att allt utom bröstarvingens laglott kan testamenteras bort. Om jag förstår det rätt så finns det ett gemensamt barn och ett särkullbarn vilket då ger särkullbarnet en rätt till laglott motsvarande 1/4 av den kvarlåtenskap som lämnas efter den arvlåtaren särkullbarnet är avkomling till. Allt utöver detta belopp kan testamenteras bort.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars kan du gärna ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (695)
2019-12-07 Arvet fördelas inte jämnt - varför är det så?
2019-12-04 Hur stor del av kvarlåtenskapen utgör särkullbarnets laglott?
2019-12-03 Vad är det förstärkta laglottsskyddet och när kan det aktualiseras?
2019-11-30 Går det att testamentera bort laglotten?

Alla besvarade frågor (75564)