Särkullbarns arvsrätt

2019-05-15 i Arvsskifte
FRÅGA
Vi är gifta min man har ett särkullbarn inga gemensamma barn, jag har en son. Han står för 4 bilar och hälften på huset, ska särkullsbarnet ha hälften av detta om min man avlider?
SVAR

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Relevant lag för denna fråga är i första hand ärvdabalk (1958:637) (ÄB).

Om ena maken avlider resulterar detta även i att äktenskapet upplöses, då ska en bodelning först göras mellan makarna innan arvsskiftet genomförs (9:1 ÄktB). I denna bodelning ska giftorättsgods ingå, där enskild egendom fråntas från bodelningen (10:1 ÄktB). Är makens egendom inte enskild egendom kan man ha som utgångspunkt att den kommer utgöra giftorättsgods. Exempel på enskild egendom är egendom som skrivits som sådant i ett äktenskapsförord. Giftorättsgods räknas samman, avdrag görs för skulder, och därefter delas det lika mellan makarna (11:2-3 ÄktB). Det blir denna del efter genomförd bodelning som utgör kvarlåtenskapen för den avlidne (tillsammans med eventuell enskild egendom denna har).

Om inget testamente är skrivet följer den arvsordning som är skriven i ärvdabalken, där den avlidnes barn i första hand har rätt till arvet (2:1 ÄB). Är den avlidna gift, men enbart har särkullbarn kommer särkullbarnet då ärva hela kvarlåtenskapen från den avlidne (100%) om inget testamente är skrivet (3:1 ÄB). Hälften av kvarlåtenskapen har din man rätt att testamentera till vem han vill, andra halvan utgör laglotten. Det går därmed inte att göra sina barn arvlösa genom testamente, de är alltid berättigad sin laglott. Laglotten är hälften av det som de hade rätt till enligt lag (7:1 ÄB), det vill säga 50% av hela kvarlåtenskapen från din man. För att få ut sin laglott måste särkullbarnet begära jämkning (7:3 ÄB).

Särkullbarnen har alltså rätt att få ut sin del av kvarlåtenskapen direkt. De kan dock välja att frivilligt avstå till förmån för efterlevande maka (3:9 ÄB). De får då (precis som ett eventuellt gemensamt barn) ut sitt arv i form av efterarv vid din bortgång istället (3:2 ÄB). Genom att de avstår till förmån för efterlevande makan betyder inte det att de avstår från arvet helt utan de skjuter fram det. Det betyder inte heller att de får arvsrätt från dig när du avlider.

Sammanfattningsvis, om ett testamente är skrivet har din mans barn som huvudregel alltid rätt till sin laglott, vilket innebär (då denna är ensam arvinge till din man) att lotten utgör halva (50%) kvarlåtenskapen. Vad som kommer utgöra kvarlåtenskapen i ert fall beror på resultatet av bodelningen (det vill säga vilken egendom som utgör giftorättsgods eller enskild egendom).

Är inget testamente skrivet har särkullbarnet rätt till hela (100%) kvarlåtenskapen om särkullbarnet är faderns enda barn. För att du ska få arv från din man måste ett testamente skrivas av honom, detsamma gäller om din man vill att din son (eller någon annan person) ska få arvsrätt från honom. Särkullbarnet kan frivilligt avstå till förmån till dig, men detta är något barnet själv måste besluta om.

Jag hoppas detta har gett svar på din fråga! Tveka inte annars att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (519)
2019-09-15 Hur snart efter ett dödsfall måste ett arvskifte av en lantbruksfastighet göras?
2019-08-26 Kan man ärva dagsböter?
2019-08-21 Ärver make lån?
2019-08-18 Påverkar det arvet till barnen att ge pengar till barnbarnen?

Alla besvarade frågor (72930)