Särkullbarns arvslott och laglott samt efterlevande makes rätt

2016-03-26 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej,Jag har ett barn med en annan kvinna och har gift om mig med en ny kvinna som har två barn från ett tidigare äktenskap.Om jag dör vilken blir mitt barns laglott och vilken blir arvslotten om jag tex har 4000Har min fru någon rätt till arvet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,

Jag kommer börja med att svara på din fråga gällande arvslotten och laglotten och därefter kommer jag svara på din frus rättigheter till arv.

Arvslott och laglott
Det första som händer om Du avlider är att en bodelning ska genomföras, vilket alltid sker när ett äktenskap upplöses, se äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1 §. Vid bodelning läggs som huvudregel makarnas giftorättsgods samman och fördelas lika mellan parterna. Ditt giftorättsgods och din enskilda egendom utgör din s.k. kvarlåtenskap. - Utifrån din fråga utgår jag fortsättningsvis från att när bodelningen är genomförd finns det totalt sätt 4000kr kvar i kvarlåtenskap från din sida!

Om Du avlider (arvlåtaren) ärver dina avkomlingar (bröstarvingar) kvarlåtenskapen. Dina barn ärver lika stor del (arvslotten), se 2 kap 1 § ärvdabalken (ÄB). Om du var gift när du avled, skall kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken och makarnas gemensamma bröstarvingar har istället rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider. Om den först avlidna maken, dvs. Du, har särkullbarn har de rätt att få ut sitt arv direkt. - se 3 kap 1§ ÄB - (Särkullbarn är således ett barn/bröstarvinge som du har sen tidigare äktenskap/med en annan kvinna, dvs. i ditt fall är det ett icke gemensamt barn).

Arvet som ska fördelas mellan arvingarna utgör således 4000 kr. Särkullbarnets arvslott utgörs av hela kvarlåtenskapen då du och din nuvarande fru inte har några gemensamma barn tillsammans!

Laglotten är hälften av arvslotten --> 4000/2 = 2000kr.

Arvslotten = 4000kr - (Under förutsättning att du efter bodelning totalt har kvar 4000kr i kvarlåtenskap).

Laglotten = 2000kr.

Din frus rätt till arv - Basbeloppsregeln
Det finns som huvudregel normalt inget sätt att kringgå barns anspråk på laglott, oavsett om barnen är särkullbarn eller gemensamma bröstarvingar. Det enda som går före laglotten är efterlevande makes rätt till att ur den avlidnes dödsbo erhålla en summa om fyra gånger prisbasbeloppet enligt 3 kap. 1 § andra stycket ÄB. Detta kallas för basbeloppsregeln och summan ligger i år på 177 200kr (4 x 44 300).

Din fru har således rätt att erhålla ett belopp om 177 200kr ur dina tillgångar, innan ditt barn har rätt till arv.Har du således endast 4000kr kvar i tillgångar efter bodelning kommer ditt barn inte att få någon del av ditt arv.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se.

Glad Påsk,

Mvh

Johan Håkansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (418)
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?
2020-12-31 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (88193)